Pääluottamusmiehet jättivät palkka- ja nimikeharmonisoinnista paikallisneuvottelupyynnön

Pääluottamusmiehet jättivät keskiviikkona paikallisneuvottelualoitteen palkka- ja nimikeharmonisoinnista. Pääluottamusmiehet katsovat, ettei palkka- ja nimikeharmonisoinnissa ole edetty työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla, joka varmistaisi työtekijöitä kohdeltavan yhdenvertaisesti työtehtävien nimikkeitä ja palkkatasoja yhtenäistettäessä.

Palkka- ja nimikeharmonisointia on valmistelu YPJ-arviointityöryhmissä vuoden 2019 alkupuolelta lähtien. Valmistelun vaiheita tai tulosta ei ole käsitelty yhteistoimintaneuvottelussa pääluottamusmiesten ja työnantajan välillä. Työnantajatapaamisissa pääluottamusmiehet ovat pyytäneet tietoja valmisteluprosessista useita kertoja. Yhteistoiminta-aloitteissa on pyydetty myös neuvottelua asiasta.

Yliopistotyönantaja pitää palkka- ja nimikeharmonisoinnin käsittelyä arviointityöryhmissä riittävänä sopimistapana. Pääluottamusmiesten näkemys on, että arviointityöryhmissä tehdään arvokasta valmistelutyötä, mutta työehtosopimuksen määräykset täyttävä sopiminen edellyttää työnantajalta myös käsittelyä ja sopimista pääluottamusmiesten kanssa.
– Työnantaja ei voi määrätä työntekijöitä edustavia neuvottelijoita.

Työehtosopimuksen soveltamista koskeva neuvottelu- ja sopimusoikeus on vain työntekijöiden edustajiksi valituilla pääluottamusmiehillä, muistuttavat pääluottamusmiehet.

Yliopistotyönantaja on toiminut työehtosopimuksen vastaisesti

Pääluottamusmiehet saivat ensi kerran tietoa palkka- ja nimikeharmonisoinnin etenemisestä tämän vuoden huhtikuussa. Tuolloin yliopistotyönantajan edustajat totesivat, ettei työnantaja tuo palkka- ja nimikeharmonisointia pääluottamusmiesten ja työnantajan väliseen neuvotteluun, kuten työsopimuksen määräyksestä on aiemmissa neuvotteluissa sovittu.

Arviointityöryhmissä palkka- ja nimikeharmonisointia on valmisteltu puolitoista vuotta. Pääluottamusmiesten saamien tietojen mukaan työ on edennyt hyvin. Valmistelujen edetessä on kuitenkin esiin noussut kiistanalaisia kysymyksiä, joista on syytä neuvotella ja sopia yliopistotyönantajan ja työntekijöitä edustavien pääluottamusmiesten välillä.

Pääluottamusmiehet katsovat, ettei yliopistotyönantaja ole noudattanut työehtosopimuksen kuudennen luvun kolmannen pykälän pöytäkirjamerkintää palkkausjärjestelmää koskevista menettelytavoista. Pöytäkirjamerkinnässä todetaan: ”Tilanteissa, joissa kaksi tai useampi yliopisto yhdistetään tai muissa rakennejärjestelyissä kuten fuusioissa tai liikkeen luovutuksen tyyppisissä tilanteissa, tämän sopimuksen osapuolet sopivat niistä menettelytavoista, joita yliopistoissa tulee noudattaa palkkausjärjestelmän tarkoituksen ja työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi.