Tampereen yliopiston yt-neuvotteluiden erimielisenä päättyminen on pettymys

Tampereen yliopiston 1100 tukipalveluiden työntekijää koskeneet yt-neuvottelut päättyivät tiistaina 16.11.2021 erimielisinä. Neuvotteluissa yksimielisyyteen päästiin työsuhteen päättymisen paketista, eläköitymispaketista ja työllistymisen tuen toimenpiteistä. Yhdentoista neuvottelukerran aikana työntekijöiden edustajille ei kuitenkaan esitetty selkeästi toiminnallisia tai taloudellisia perusteita irtisanomisille. 

“On todella ikävää, ettei yliopiston johto tarttunut ehdotukseemme hallitusta rakenteellisesta uudistamisesta. Jos ohjelma toteutettaisiin, irtisanomisia ei tarvittaisi. Ehdottamamme uudistuksen keskeinen tehtävä on turvata yliopiston ydintoimintojen, opetuksen ja tutkimuksen, tarvitsema välttämätön tuki ja siten vahvistaa yliopiston taloudellista pohjaa, toteaa neuvotteluun osallistunut pääluottamusihminen Sinikka Torkkola.

Tieteentekijöiden varapuheenjohtaja ja TATTE:n puheenjohtaja Sanni Tiitinen pitää myös erittäin valitettavana sitä, ettei työnantaja tarttunut työntekijöitä edustaneiden neuvottelijoiden laatimaan yksityiskohtaiseen vaihtoehtoiseen esitykseen. “Selvää on, että työnantajan ajamalla tavalla toteutetut leikkaukset tukipalveluihin tulevat vaikuttamaan kielteisesti yliopiston perustehtävien toteuttamiseen,” toteaa Tiitinen. 

“TATTE kantoi huolta yt-neuvotteluiden alusta asti siitä, että neuvottelut kuormittavat juuri niitä työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet toinen toistaan tiiviisti seuranneiden äärimmäisen haastavien muutosten keskellä jo useamman vuoden. Neuvotteluiden erimielinen lopputulema yliopiston taloudellisen tilan kaltaisiin perusasioihin liittyen ei lupaa hyvää tulevalle yhteistyölle,” pohtii Tatten hallituksen varajäsen ja pitkäaikainen aktiivi Mikko Poutanen. Poutanen myös muistuttaa, että tutkimus- ja opetushenkilöstön mahdollisesti entisestään kasvavaa hallinnollisen työn määrää on tärkeä seurata. 

Myös TATTE:n varapuheenjohtaja Emilia Luukka, joka osallistui neuvottelijoita tukeneen taustaryhmän työhön, näkee seurannan tärkeänä: “Muutoksia toimeenpantaessa on keskeistä, että työntekijöiden hyvinvointia seurataan tiiviisti, ja arvioidaan, miten jäljelle jäävästä työstä saadaan huolehdittua, jotta tehtävät päätökset voidaan perustaa paitsi työntekijöiden asiantuntemukseen omista tehtävistään myös tutkittuun tietoon.”

Neuvottelualoite annettiin henkilöstölle 13.9.2021 ja varsinaiset yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 21.9.2021. Neuvotteluita käytiin yhteensä yksitoista kertaa. Neuvotteluissa työntekijöitä edustivat pääluotot Matti Aarnio (JUKO), Arja Liikanen (JHL), Ari Moskari (TaYHY/Pro), Sinikka Torkkola (JUKO), Jarkko Valjakka (JUKO) ja Jorma Viikki (TaYHY/Pro) sekä varapääluotot Mari Hatavara (JUKO), Jenna Ilomäki (JHL), Terhi Kaarakka (JUKO) ja Anu Mastola (TaYHY/Pro). Neuvottelijoita tuki taustalla myös laaja monikymmenhenkinen ryhmä kaikista yliopiston henkilöstöyhdistyksistä.

“Neuvotteluissa työntekijöitä edustaneet luottamusihmiset ja neuvottelijoita tukeneet taustaryhmäläiset tekivät merkittävän työn, josta ansaitsevat suuret kiitokset,” toteaa Tiitinen.