Tampereen yliopiston toimet ja perustelut yt-neuvottelujen aloittamisessa kohtuuttomia

Tampereen yliopisto ilmoitti eilen 13.9.2021 täysin yllättäen, että se käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koskien keskitettyjä tukipalveluita. Neuvottelualoite koskee 1100 henkilöä ja ilmoitettu arvio vähentämistarpeesta on 215 henkilötyövuotta, eli merkittävä osa keskitetyistä tukipalveluista on irtisanomisuhan alla. 

Yliopisto on perustellut yhteistoimintaneuvotteluita taloudellisilla ja toiminnallisilla syillä vedoten perusrahoituksen laskuun ja alijäämäiseen talouteen. 

”Väite taloudellisesta pakosta on täysin keinotekoinen ja tarkoitushakuinen. Koko fuusion jälkeisen ajan yliopiston johto on korostanut, että alijäämä ei ole ongelma, koska fuusio luonnollisesti maksaa ja yliopiston pääoman sijoitustuottoja on tarkoituskin käyttää. Tähän saakka johto ei ole pitänyt alijäämää minkäänlaisena ongelmana, vaan päinvastoin pitänyt alijäämää tavoiteltavana ja luonnollisena asiana. Nyt sillä yhtäkkiä perustellaankin massiivista irtisanomistarvetta,” toteaa yliopiston konsistorin jäsen Hanna Kuusela.

Työnantaja vetoaa siihen, että yliopiston on keskityttävä ydintoimintojen turvaamiseen.

“Tukipalveluista leikkaaminen on todella lyhytnäköistä. Hallinnollista työtä on jo nyt valunut kasvavia määriä tutkimus- ja opetushenkilöstölle. Tukipalveluista leikkaaminen syö tosiasiallisesti yliopiston koko toiminnan eli tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, edellytyksiä,” toteaa Tieteentekijöiden varapuheenjohtaja Sanni Tiitinen.

Tampereen yliopisto aloitti toimintansa 1.1.2019. Sitä edelsi raskas valmistautuminen fuusioon. 

“Fuusion jälkeen yliopistoyhteisö on elänyt jatkuvassa muutoksessa, ja tässä lyhyessä ajassa organisaatiota on uudistettu moneen otteeseen, henkilöstö on käynyt läpi palkkaus- ja nimikeharmonisointiprosessin ja sen osana työtehtävien tarkastelun, ja viimeiset puolitoista vuotta on eletty pandemia-aikaa etätyössä. Samalla on otettu käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja vieläpä mietitty sitä, millaisissa työympäristöissä jatkossa tehdään töitä. Kuormitus on ollut raskas. Nyt yt-aloite tuli vasten väsyneitä kasvoja, yllättäen. Vuonna 2020 Tampereen yliopistolla vietettiin työhyvinvoinnin teemavuotta. Nyt nähtävästi työhyvinvointi voidaan unohtaa – ja samalla ehkä heittää hyvästit niille parhaille, mutta tässä kaikessa ryytyneille osaajille,” toteaa Tatten varapuheenjohtaja Liisa Ahlava. Ahlava työskentelee yliopiston keskitetyissä tukipalveluissa, joita yt-neuvottelut koskettavat. 

“Kun yliopistolla tiedetään, että tukipalveluiden henkilöstö on jo nyt ollut todella kuormittunutta, ollaan valitettavasti kovin kaukana siitä, miten korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 kuvaa korkeakoulujen tavoitetilaa Suomen parhaina työpaikkoina. On selvää, että yliopiston perustehtävä on Tampereella vaarassa,” sanoo Tiitinen.