SATY:n syksyn apurahahaku nyt käynnissä – hae 15.9.2023 mennessä!

Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys SATY ry on jakanut jäsenistölleen apurahoja ammatilliseen kehittymiseen vuodesta 2021 lähtien. Apurahoja myönnetään esimerkiksi ammatilliseen jatkokoulutukseen, konferenssimatkoihin, julkaisukuluihin tai työhyvinvoinnin edistämiseen.

Apurahojen hakuaika on kahdesti vuodessa: 15.3. mennessä ja 15.9. mennessä. Maaliskuun haun myöntöpäätökset tehdään hallituksen huhtikuun kokouksessa, syyskuun haun päätökset hallituksen lokakuun kokouksessa.

Yksittäisen apurahan enimmäismäärä on 500 euroa. SATY:n hallitus voi myöntää apurahoja enimmillään 3 500 euron verran yhden kalenterivuoden aikana. Apurahan saajille lähetetään tieto myöntöpäätöksestä henkilökohtaisesti ja myönnetyt apurahat julkaistaan SATY:n verkkosivuilla. Kevään apurahat maksetaan huhti-toukokuussa ja syksyn apurahat loka-marraskuussa.

Hallitus käyttää harkintaa myönnettävien apurahojen määrästä ja suuruudesta. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Erityisesti pyritään tukemaan sellaisia jäseniä, jotka eivät ole työsuhteessa. Työsuhteessa olevien hakijoiden tukeminen riippuu kunkin hakukauden kokonaishakijamäärästä, työttömien ja apurahatutkijoiden osuudesta, haettavista apurahamääristä sekä jaettavissa olevasta summasta.

Apurahahakemus on voimassa vain kyseisen hakukierroksen ajan. Rahoituksetta jääneen hakemuksen voi siis lähettää seuraavalle kierrokselle uudelleen, jos perusteet apurahan anomiselle säilyvät ennallaan.

Hakuohjeet

Täytä apurahahakemuslomake, joka sisältää mm. seuraavat tiedot: tarkoitus, johon apurahaa haetaan (mitä, missä, milloin ja miksi), haettavan apurahan suuruus ja sen osuus kokonaiskustannuksesta sekä perustelu apurahan tarpeesta. Hallitus voi tarvittaessa pyytää lisätietoja apurahan hakijalta.

Lähetä hakemuslomake pdf-tiedostona SATY:n sihteerille osoitteeseen saty.jarjestosihteeri[at]gmail.com. Nimeä tiedosto seuraavasti: SATY_apurahahakemus_sukunimi_etunimi

Merkitse sähköpostiviestin aiheeksi ”SATY – apurahahakemus”.

Hakemuslomakkeen löydät täältä: SATYn apurahalomake

Huomaathan, että apurahoja ei makseta takautuvasti. Apurahalle kohdistuvan matkan tai koulutuksen tulee ajoittua hakuajan päättymisen jälkeen.

Kevään apurahahaku päättyy 15.3. klo 23.59 ja syksyn 15.9. klo 23.59.

Apurahaa ei ole mahdollista saada, jos on saanut SATY:n apurahan viimeisen kahden vuoden aikana.

Apurahan saajan tulee raportoida apurahan käytöstä vapaamuotoisesti hallitukselle kuuden kuukauden kuluessa apurahan käyttämisestä.

SATY:n aiemmin myöntämät apurahat: https://tieteentekijat.fi/lahiliitto/jasenyhdistykset/saty/apurahahaku/saty-ryn-myontamat-apurahat/