Fenix Collegium -palkinto 2023 Nelli Piattoevalle

Tampereen yliopiston tieteentekijät (TATTE) ry. jakaa vuorovuosittain Fenix Collegium -palkinnon. Vuoden 2023 palkinto on myönnetty apulaisprofessori Nelli Piattoevalle. Piattoeva työskentelee EDU-tiedekunnassa EduKnow – Power, Politics and Education -tutkimusryhmässä. Ehdotuksessaan Piattoevan kollegat kertovat hänestä mm. seuraavaa: 

”Nelli puolustaa aina kollegiaalisia toimintaperiaatteita niin arjessaan kuin luottamustoimissaan. Nelli on aina valmis auttamaan kollegaa ja pyrkii aktiivisesti purkamaan yliopiston kilpailullista ilmapiiriä nostamalla esiin yliopiston kollegiaalisuutta vähentäviä rakenteellisia ongelmia sekä kannustamalla muita ihmisiä toisin tekemiseen ja akateemiseen resistanssiin.”  

”Nelli Piattoeva on loistava esimerkki kollegasta, joka sydämellisyydellään, ystävällisyydellään ja omalla kollegiaalisella esimerkillään luo hyvää ilmapiiriä työyhteisöön. Nelli rohkaisee ihmisiä kyseenalaistamaan yliopistomaailman nykyisiä ’lainalaisuuksia’ ja pyrkii itse aktiivisesti parantamaan työyhteisön toimintatapoja ja käytäntöjä.”

Tatten hallitus katsoi, että Piattoeva tekee työyhteisön jäsenenä ja yliopistolaisena paljon enemmän kuin tarvitsisi, pyyteettömästi ja selkeästi omasta halustaan. Hän pyrkii saamaan aikaan positiivista muutosta yliopistossa ja tuo esiin asioita ja ongelmia, jotka haittaavat hyvän akateemisen työn tekemistä.

Tatten hallitus jakoi tänä vuonna itse palkinnon lisäksi kaksi kunniamainintaa. 

Ensimmäinen kunniamaininta annettiin tutkijatohtori Ana Tomé Klockille. Ana työskentelee ITC-tiedekunnassa Gamification Group -tutkimusryhmässä. Ehdotuksessaan Anan työtoverit kuvailevat häntä seuraavasti: 

“Ana is an integral part of our research group, going above and beyond to promote and enable inclusion and a sense of community. […] Ana is fostering a non-hierarchical, open-minded space for people in the group to develop themselves–not only as researchers but also as people on a personal level. Along with her plentiful academic achievements, Ana is an incredibly humble, and down-to-earth leader: She provides an open ear and a helping hand to everybody within the group, regardless of position or status. Without a doubt, she is one of the core pillars of our research group and contributes immeasurably to a (psychologically) safe, pluralistic and inspiring working environment in which people can be themselves.”

Tatten hallitus katsoo, että Klock on poikkeuksellinen esimerkki nuoresta tutkijasta, joka tukee ja kannattelee tutkimusyhteisöään.

Toisen kunniamaininnan sai Koulutus ja oppiminen -yksikön erityisasiantuntija Terhi Kipinä. Terhi työskentelee kansainvälinen opiskelu ja integraation tuki -tiimissä. Terhin kollegat luonnehtivat häntä perusteluissaan näin:

”Terhi kuuntelee kollegoita ja opiskelijoita aidosti. Hän jakaa avoimesti tietoa ja kokemustaan. Mikäli eteen tulee kysymys, johon ei ole valmista vastausta, Terhi on aina valmis selvittämään asian ja keskustelemaan ratkaisun löytämiseksi.” 

”Terhille opiskelijat ovat yliopiston toiminnan keskiössä ja opiskelijalähtöisyys on sydämen asia. Hän puhuu samaa kieltä kaikkien kanssa ja pystyy muodostamaan synteesin monitahoisistakin kokonaisuuksista ja kommunikoimaan sen selkeästi kaikille osapuolille.”

”Työasioiden hoitamisen ohessa, Terhillä on aikaa keskustella myös arjen asioista ja hän on kiinnostunut työkavereidensa kuulumisista. Kiireenkin keskellä hänen positiivinen olemuksensa piristää kollegoiden työpäivää ja luo hyvää fiilistä koko yhteisöön. Terhi osaa myös antaa palautetta ja kannustaa muita.”

Tatten hallitus painotti kunniamainintaa antaessaan Terhin kykyä yhdistää ihmisiä ympäri yliopistoyhteisöä ja löytää yhteistä ymmärrystä.

Fenix Collegium -palkinnolla halutaan antaa tunnustusta Tampereen yliopistossa toimiville ihmisille, jotka ovat oman työyhteisönsä tukipilareita. Palkinnon peruste ei niinkään ole ansioituminen tieteentekemisessä tai opetustehtävissä, vaan yksinkertaisesti hyvä työtoveruus: hyvän hengen ylläpitäminen omassa työyhteisössä, työtovereille annettu vertaistuki tai luottamus, käytännön arkinen yhteistyö ja solidaarisuus. Tatte haluaa palkinnolla osoittaa arvonantonsa tieteentekijöille ja muille yliopistoyhteisön jäsenille, jotka näkevät tasa-arvoisen, kollegiaalisen yhteisön keskeisenä tieteen tekemisen edellytyksenä ja luovana voimana.

Palkinnon saajaksi saattoi ehdottaa ketä tahansa Tampereen yliopistoyhteisön jäsentä. Fenix Collegium -palkinto on suuruudeltaan tuhat euroa. Palkinnon saaja voi käyttää summan työtovereidensa kesken tavalla, jonka katsoo parhaiten edistävän työyhteisönsä hyvinvointia. Tämän lisäksi luovutetaan palkinnonsaajan työyhteisöön tamperelaistaiteilija Mikko Tapion tekemä Fenix Collegium -kiertopalkinto.

Palkinnonsaaja ja kunniamaininnat julkistettiin Tatten vapputapahtumassa 28.4.2023. Tatten hallitus kiittää kaikkia palkinnon saajia ehdottaneita. Lämpimät onnittelut Analle, Terhille ja eritoten Nellille.