TATTE:n sääntömääräinen syysvuosikokous 24.11.2022

Tatten syyskokous järjestetään 24. marraskuuta 2022 klo 16.30–19.30 Bodega Saludin kabinetissa (Tuomiokirkonkatu 19). Myös etäosallistumismahdollisuus järjestetään. Kokouksen jälkeen halukkaat jäsenet ovat tervetulleita jatkamaan iltaa rennommissa merkeissä Virtuaalipuisto Pikselissä (Ratina, https://www.pikseli.fi/), jossa testaillaan virtuaalitodellisuuksia vr-lasien avulla ja nautitaan virvokkeitä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan enemmän Tatten toimintaan puolustamaan akateemisen työelämän ehtoja, tämä on hyvä mahdollisuus oppia uutta, tavata kollegoita ja ottaa aktiivisempi rooli Tattessa. Tatte on aina avoin uusille ihmisille, ideoille ja aloitteille! Kaikki jäsenet ovat hyvin tervetulleita mukaan.

Kaikki kokoukseen liittyvät esitykset, keskustelut ja äänestykset esitetään sekä kokouspaikalla että verkossa, ja kokouksen pääasiallisena kielenä käytetään englantia. Etäosallistumislinkki pyritään toimittamaan paria päivää ennen kokousta.

Tatte ei pystyisi toimimaan ilman jäsentensä aktiivista osallisuutta, ja hallitukseen liittyminen on yksi parhaista keinoista olla mukana toiminnassa. Ehdokkaaksi ilmoittautuminen ei vaadi kampanjointia, ja hallituksen jäsenenäkin voi osallistua toimintaan eri tavoin ja eri intensiteetille. Esimerkiksi vain osallistuminen hallituksen kokouksiin kerran kuussa toimien kokouksen esimerkiksi sihteerinä tai varapuheenjohtajana on riittävää, tai vain liittyä johonkin Tatten työryhmistä. On yleistä, että hallituksen jäsenyys on jäsenen ensimmäinen aktiivinen rooli Tattessa, joten se sopii myös uusille tai uudelleen aktivoituneille jäsenille. Kokouksiin voi osallistua suomeksi tai englanniksi, joskin käytännössä  keskustelukielenämme on pääasiassa englanti. Kaikki mitä hallituksen jäseneltä vaaditaan, on halu tulla mukaan Tatten toimintaan.

Syyskokouksessa Tatte valitsee edustajansa Tieteentekijöiden liittokokouksiin. Tieteentekijöiden liittokokoukset ovat kansallisen liiton ensisijainen päätöksentekoelin, joten Tatten edustajana toimiminen antaa mahdollisuuden jäsenille mm. verkostoitua muualla työskentelevien  ammattiyhdistysaktiivien kanssa sekä auttaa määrittämään Tieteentekijöiden edistämiä asioita ja järjestäytymistä korkeakoulutuksen, tutkimuspoliitiikan ja akateemisen työelämän kysymysten ympärillä. Tieteentekijöiden liittokokouksia on vuosittain kaksi, keväällä ja syksyllä. Tähän tehtävään voi ilmoittaa halukkuutensa samanaikaisesti Tatten hallitusehdokkuuden kanssa tai ilman sitä. 

Kaikki Tatten jäsenet ovat tervetulleita ilmoittamaan ehdokkuutensa yllä mainittuihin tehtäviin suoraan syyskokouksessa. Jos sinulla on kysymyksiä kyseisistä rooleista tai jo tiedät olevasi kiinnostuneesi jommastakummasta tai kummastakin tehtävästä, voit myös ottaa yhteyttä meihin  sähköpostiosoitteeseen assistentti@tatte.fi . Kokouksen ilmoittautumislomakkeessa on kohta, jossa voit ilmoittaa kiinnostuksesi kyseisiä rooleja kohtaan. Jos tiedät olevasi kiinnostunut näistä rooleista, mutta et pääse osallistumaan Tatten syyskokoukseen, on tärkeää, että otat yhteyttä meihin, jotta voimme tuoda ehdokkuutesi esiin kokouksessa.

Aktiivinen ja järjestäytynyt jäsenistö mahdollistaa Tattelle nopeat vastaukset työnantajien aloitteisiin, omien projektien kehittämisen ja edistämisen, ehdokkaiden asettamisen erilaisiin työryhmiin ja toimikuntiin, tapahtumien ja palveluiden järjestämisen, solidaarisen yhteistyön muiden työntekijäyhdistysten kanssa, ja suuremman panoksen antamisen yhteistoiminnalle Tieteentekijöiden liiton kanssa. Me voimme tehdä ja saada aikaan paljon yhdessä, ja me toivomme sinun tulevan mukaan jatkamaan näitä tehtäviä kanssamme.

Hallituksen esitykset vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi on lähetetty jäsenille, ja ne löytyvät myös alempaa.

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä kevätkokoukseen on 16.11.2022. Linkki rekisteröitymislomakkeeseen löytyy jäseniemme sähköpostista.

Etäosallistujaksi voi ilmoittautua 23.11.2022 asti laittamalla sähköpostia assistentillemme (assistentti@tatte.fi) ja pyytämällä kokouslinkkiä. 16.11.2022 jälkeen ilmoittautuneilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta saada Kotipizza-koodia.

Olet tervetullut liittymään seuraan illan sosiaaliseen ohjelmaan Pikseliin vaikka et pääsisikään mukaan kevätkokoukseen. Laita tällöin sähköpostia assistentillemme (assistentti@tatte.fi).

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Kokousvirkailijoiden valinta ja kokouskäytännöt
 5. Ilmoitusasiat
 6. Valmistelussa olevan sääntömuutosehdotuksen alustava esittely
 7. Tampereen korkeakouluyhteisön kansainvälisille jäsenille suunnatun kyselyn ja haastatteluiden tulosten koontia
 8. Hallituksen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi
 9. Yhdistyksen vuoden 2023 jäsenmaksu
 10. Hallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi
 11. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 12. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta
 13. Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta
 14. Yhdistyksen edustajat liiton hallituksessa ja liittokokousedustajien valinta
 15. Muut esille tulevat asiat
 16. Kokouksen päättäminen

 

Lämpimästi tervetuloa!

Tampereella 8.11.2022

TATTE ry:n hallitus

 

Oleelliset asiakirjat

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023