Yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevaa työryhmää täydennetään kolmella jäsenellä

Tampereen yliopiston hallitus päätti 4.8. perustaa työryhmän tarkastelemaan Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmän ja johtosäännön toimivuutta sekä kehittämistarpeita yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hallituksen päätöksen mukaan työryhmään nimetään ulkopuolinen puheenjohtaja sekä professorikuntaa, keskiryhmää ja opiskelijakuntaa edustavat jäsenet, kaksi kutakin, yliopiston seitsemän tiedekunnan tiedekuntaneuvostojen varsinaisista jäsenistä. Lisäksi työryhmään nimetään kaksi edustajaa hallinnosta.

– Tarkoituksena on ollut, että työryhmien koostaminen tiedekuntaneuvostojen varsinaisista jäsenistä tukee läheisyysperiaatteen soveltamista ja mahdollistaa monialaisen yliopiston ydintoiminnan asiantuntemuksen ja laaja-alaisen keskustelun. Työryhmä raportoi toimeksiannosta hallitukselle marraskuussa 2020. Raportista kuullaan yhteisöämme laajasti, kertoo rehtori Mari Walls.

– Työryhmän perustaminen kuuluu hallituksen toimivaltaan. Valitettavasti asiasta viestiminen ei kuitenkaan onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Syynä on ylimääräisen hallituksen kokouksen valmistelun osuminen kesälomakaudelle sekä se, että ehdotetuilta jäseniltä haluttiin saada suostumus ennen ryhmän kokoonpanon julkaisua. On selvää, että työryhmäasiasta olisi pitänyt tiedottaa nopeammin, jotta keskusteluun yhteisön kanssa olisi päästy välittömästi, Walls toteaa.

Yliopiston johto on käynyt nimittämisprosessista hyvähenkisiä keskusteluja Tampereen ylioppilaskunta TREYn sekä Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston ja Tampereen yliopiston tieteentekijät ry Tatten kanssa.

Käytyjen keskustelujen perusteella professorikuntaa, keskiryhmää ja opiskelijoita on kutakin pyydetty täydentämään työryhmää yhdellä varsinaisella jäsenellä. Ehdotusten määräaika on 9.9. Täydennysten jälkeen työryhmässä on puheenjohtajan lisäksi 11 varsinaista jäsentä ja 8 varajäsentä. Työryhmän asettaa rehtori, kun ehdotukset ja jäsenten suostumukset on saatu. Työryhmän kokoonpanosta tiedotetaan asettamisen jälkeen.

– Nyt yhdessä sovittu tapa täydentää työryhmää on toivoakseni hyvä eteneminen koko yhteisön näkökulmasta, Walls sanoo.

– Tatte on erittäin tyytyväinen siihen, että tämä työryhmä perustetaan. Johtosäännön ja johtamisjärjestelmien uudistamista on odotettu yliopistoyhteisössä pitkään ja työryhmä luo tälle uudistustyölle hyvän pohjan kesäkuisen yhteisökuulemisen jälkeen, sanoo Tatten puheenjohtaja Sanni Tiitinen.

– Ymmärrän johdon tavoitteen toteuttaa läheisyysperiaatetta työryhmän perustamisessa. Käytännössä läheisyysperiaatteen toteuttaminen siten, että työryhmään sisällytetään pelkästään tiedekuntaneuvostojen jäseniä, on kuitenkin hieman ongelmallista. Ensinnäkin ratkaisu sivuuttaa ison osan yliopistoyhteisöä, koska koko henkilöstö ei ole edustettuna neuvostoissa. Toiseksi työryhmän on toivottu pohtivan myös juuri tiedekuntaneuvostojen aseman vahvistamista, joten olisi hyvä, että tiedekuntaneuvostojen jäsenet eivät saisi liian suurta roolia omaa asemaansa koskevan uudistuksen valmistelussa. Nyt sovitut täydentävät jäsenet sekä laaja yhteisön kuuleminen työryhmän raportista tasapainottavat tilannetta siten, että uutta kokonaisuutta voidaan pitää kohtuullisena kompromissina.

– Olen iloinen, että pystyimme rakentavan keskustelun kautta löytämään suht nopeasti tällaisen kompromissin, joka yhtäältä mahdollistaa sen, että yliopistoyhteisö pääsee henkilöstöjärjestöjen kautta vaikuttamaan osittain työryhmän kokoonpanoon ja toisaalta työryhmä pääsee aloittamaan työnsä lähes tavoiteaikataulussa. Toivon, että vastaisuudessa pystymme toimimaan yhteistyössä jo asioiden valmisteluvaiheissa. Aito osallistaminen vahvistaisi keskinäistä luottamusta yhteisessä yliopistossamme, Tiitinen sanoo.

Tämän uutisen ovat yhdessä laatineet yliopisto ja Tatte.