Vuoden 2024 apurahoista SATY:n jäsenille

SATY jakaa jäsenistölleen apurahoja ammatilliseen kehitykseen, kuten esimerkiksi ammatilliseen jatkokoulutukseen, konferenssimatkoihin, julkaisukuluihin tai työhyvinvoinnin edistämiseen. Vuodesta 2024 lähtien apurahoilla on vain yksi vuosittainen hakuaika syyskuussa.

Apurahojen haku päättyy tänä vuonna 15.9. Haun päätökset tehdään hallituksen lokakuun kokouksessa. Apurahan saajille lähetetään tieto myöntöpäätöksestä henkilökohtaisesti ja myönnetyt apurahat julkaistaan SATY:n verkkosivuilla. Apurahat maksetaan loka-marraskuussa.

Vuonna 2024 SATY:n hallitus voi myöntää apurahoja enimmillään 2 000 euron verran. Hallitus käyttää harkintaa myönnettävien apurahojen määrästä ja suuruudesta. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset seikat, ja erityisesti pyritään tukemaan sellaisia jäseniä, jotka eivät ole työsuhteessa.

Hallitus tarkentaa kevään 2024 aikana tarkentaa apurahojen käyttötarkoituksia ja myöntökriteerejä sekä yksittäisen apurahan enimmäismäärän (aiemmin 500 euroa).

Tiedotamme apurahoista lisää viimeistään elokuussa!