TATTE:n lausunto koskien yliopiston reaktiota opiskelijoiden mielenosoituksiin

Viime torstaina joukko opiskelijoita järjesti väkivallattoman, ”die-in” -tyylisen mielenosoituksen Päätalossa Tampereen yliopiston hallituksen kokouksen aikana. Mielenosoittajat ovat selittäneet, että he halusivat keskusteluyhteyden yliopiston hallituksen kanssa koskien yliopiston vastuuta Gazan jatkuvien väkivaltaisuuksien käsittelyssä. Näin tehdessään opiskelijat pääsivät käytävälle, jonka yliopisto on nimennyt vain henkilökunnalle varatuksi, ja kun he kieltäytyivät poistumasta, yliopiston henkilökunta kutsui paikalle poliisit. Lopulta poliisit määräsivät opiskelijat ja mielenosoituksesta raportoineen toimittajan poistumaan, ja kolme opiskelijaa pidätettiin. Lisäksi yksi henkilökunnan jäsen on ymmärtääksemme tutkinnan ja seuraamusten kohteena siitä, päästikö hän opiskelijat kyseiselle käytävälle.

Meneillään on vaikeat ajat täällä yliopistossa ja sen ulkopuolella, ja olemme huolissamme päätöksestä kutsua poliisit poistamaan yliopiston tiloista opiskelijamielenosoittajat, toimittajan poistamisesta paikalta ja henkilökunnan jäsentä koskevasta tutkinnasta. Gazassa asuviin ihmisiin kohdistuva käsittämätön väkivalta saa monet yliopistoyhteisön jäsenet kireiksi. Tiedämme, että yliopiston sisällä on erimielisyyksiä siitä, pitäisikö yliopiston reagoida ja miten, mutta on tärkeää muistaa, että tapahtumat vaikuttavat suoraan moniin yliopistoyhteisömme jäseniin, kuten Gazasta kotoisin oleviin opiskelijoihin ja henkilökunnan jäseniin, joiden perheenjäsenet ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan tai saaneet surmansa.

Ottaen huomioon Gazan tilanteen vakavuuden ja sen jatkuvat seuraukset meidän yliopistossa, on tärkeää, että yliopiston johto löytää keinoja, joilla se voi olla hedelmällisellä tavalla  yhteydessä huolestuneisiin opiskelijoihin ja henkilökuntaan, mutta noudattaa samalla äärimmäistä maltillisuutta ja varovaisuutta reagoidessaan väkivallattomiin mielenosoituksiin. Viime vuosina monet yliopistoyhteisön jäsenet ovat tunteneet itsensä vieraantuneiksi yliopiston tulevaisuudessa käsittelevistä keskeisistä päätöksistä. Sittemmin esillä on ollut merkkejä myönteisestä kehityksestä, mutta olemme huolissamme, mitä seurauksia on päätöksestä kutsua poliisit väkivallattomaan opiskelijamielenosoitukseen ja tutkia henkilökunnan jäsentä, joka on saattanut osallistua siihen. Jännitteiden lieventämiseksi, luottamuksen rakentamiseksi ja opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin tukemiseksi toivomme, että yliopiston johto toimii johtajana aloittamalla todellisen vuoropuhelun ja välttämällä jakamasta rangaistuksia osallisille. Arvostamme yliopiston johdon viimeaikaisia pyrkimyksiä keskusteluun, mutta nämä erimielisyydet eivät vain häviä, eivätkä opiskelijamielenosoittajat ole ainoita huolestuneita yhteisön jäseniä, kuten tällä hetkellä kiertävät vetoomukset ja kirjeet osoittavat. Kehotamme yliopistoa ottamaan tämän tilaisuutena miettiä laajasti ja huolellisesti, miten yliopisto voisi paremmin käsitellä sotien ja kriisien vaikutuksia yliopistoyhteisöönsä ja pohtia järjestelmällisesti yliopiston lausuntojen, kumppanuuksien ja investointien eettisiä vaikutuksia.

Yliopiston johdon toimilla on mahdollisuus nyt joko auttaa yhteisöä eteenpäin vastuun kantamisessa tai ne voivat kärjistää jännitteitä ja vieraannuttaa yhteisön jäseniä. Mielestämme on kaikkien etujen mukaista, ettei yliopisto kulje jälkimmäistä tietä.