Tatten kanta rehtorin vahvistamaan päätökseen tekijänoikeuksista Tampereen yliopistossa

Professoriliitto otti kantaa uuden Tampereen yliopiston oikeuksiensiirtosopimukseen ja immateriaalioikeussääntöön toukokuun lopussa. Professoriliitto ilmaisi huoltaan uuden yliopiston tavasta linjata yleispätevästi liittyen tutkijan tekijänoikeuksiin ja immateriaalioikeuksiin työnantajan eduksi.

Tatten hallitus on linjannut yhdessä JUKOn ja Professoriliiton kanssa, että oikeuksiensiirrosta sovitaan hanke- tai projektikohtaisesti eikä erillisellä työsopimuksen liitteellä. Syyt tähän ovat käytännöllisiä ja juridisia. Niin ikään on pidetty kiinni siitä, ettei oikeudensiirtoa voida velvoittaa sopimuksella ilman selkeitä perusteita.

Tatten hallitus on käsitellyt asiaa ja lausunut tästä selväsanaisesti yhdessä Professoriliiton ja TEKTUNIn kanssa 13.12.2018. Huolemme vaikuttavat nyt perustelluilta, sillä rehtorin päätöksellä 11.3.2019 on kuin varkain linjattu lausuntomme vastaisesti.

Linjaus korostaa Tampereen yliopiston johtajuustyyliä, jossa henkilöstöllä on ainoastaan oikeus neuvotella ja tulla kuulluksi, mutta työnantaja voi päättää yksipuolisesti työehtosopimuksen ulkopuolisista asioista, joihin oikeuksiensiirtosopimus luetaan. Olisi tietenkin toivottavaa, että rehtori päätöksissään noudattaisi neuvottelujen ja lausuntojen pohjalta tavoitettua henkilöstön tahtotilaa, mutta toisin on ollut.

Tatte haluaa muistuttaa jäsenistöään, että oikeuksiensiirtosopimus ei ole ns. yleissitova, sillä jokaisen työntekijän pitää erikseen hyväksyä sopimus itseään sitovaksi. Oikeuksiensiirtosopimusta ei myöskään tarvitse hyväksyä työsopimuksen liitteenä, vaan se tulee käsitellä itsenäisenä asiakirjana, joka voidaan allekirjoittaa työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tai myöhemmin, tilanteesta ja perusteluista riippuen. Tatten virallinen kanta on, että sopimuksen allekirjoittamista nykymuodossaan ei voi suositella.

Tatte tukee Professoriliiton tavoitetta selventää tilanne, laatia lähemmin henkilöstön näkemyksiä vastaava oikeudensiirtosopimus, sekä avoimesti ja selkeästi viestiä sopimusteknisistä seikoista henkilöstölle (erityisesti lähiesimiehille), jotta tarpeettomilta väärinkäsityksiltä uuden yliopiston alkutaipaleella vältyttäisiin.

 

Tiedote ”JUKO: oikeuksiensiirtosopimusta ei suositella allekirjoitettavaksi” luettavissa Tampereen yliopiston intranetissä: https://intra.tuni.fi/content/news/5549