HYTs stipendieansökan hösten 2023

HYT beviljar sina medlemmar stipendier för att bedriva vetenskaplig verksamhet. Stipendieansökan för hösten 2023 är öppen till 12 november.

HYT beviljar sina medlemmar stipendier för att bedriva vetenskaplig verksamhet hösten 2023. Lämpliga ändamål för stipendier är bland annat konferens- och materialinsamlingsresor samt materialkostnader. Sökande kan ansöka om ett stipendiebelopp som de själva väljer, men HUART kan endast bevilja stipendier under 1000 euro.

I slutet av ansökningstiden fattar HYTs styrelse beslut om beviljande av stipendier och meddelar de sökande personligen.

Stipendiet kan sökas via elektronisk blankett:

Stipendieansökansblankett

Stipendieansökan är öppen från 9 oktober till 12 november.

 

HYT beviljar stipendier åt sina medlemmar för i första hand konferensresor och materialinsamlingsresor. Stipendium kan sökas också för andra ändamål som stöder det egna vetenskapliga arbetet, såsom kursavgifter och material-, översättnings- eller tryckningskostnader.

När föreningens styrelse fattat beslut om stipendiaterna betalas stipendierna in på deras konton.

Stipendierna är skattefria, men stipendiaten ska själv kontrollera att stipendiet uppges korrekt i skattedeklarationen.

Stipendiaten kan ansöka om stipendium hos föreningen högst vartannat år.

Föreningens styrelse motiverar inte enskilda stipendiebeslut.

 

Mer information:
Timo Kalliokoski
Organisationssekreterare
hyt@tieteentekijat.fi