Vad är HYT?

Forskarföreningen vid Helsingfors universitet grundades år 1967 med syftet att agera som en intressebevakningsorganisation för anställda med akademiskt bakgrund vid Helsingfors universitet. Som våra medlemmar har vi forskare, doktorander, lärare samt övrig akademisk och administrativ personal. Med nästan 1600 medlemmar är HYT Forskarförbundets största lokalförening.
Föreningens syfte är att:

• verka som en förenande länk mellan medlemmarna
• bevaka medlemmarnas yrkes- och löneintressen
• övervaka och försvara medlemskårens förmåner och rättigheter i arbetet

Följ HYT på Facebook och Twitter!

Se vår blogg

Aktuellt

Ei tulevia tapahtumia