Styrelsen utgör HYT:s beslutsfattande organ. Styrelsen består av ordförande, 11 ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter.

Styrelsens medlemmar väljs för tvåårsperioder under höstmötet. Höstmötet, som samtliga medlemmar är välkomna till, ordnas årligen i november-december. Alla som är intresserade av intressebevakning uppmuntras att gå med i styrelsen!

Styrelsens konstituerande möte hålls i början av året. Under det konstituerande mötet väljs vice ordförande, sekreterare, kassör och informationsansvarig.

Styrelsens medlemmar 2022

Ordförande: Tommi Kokkonen

Medlem Suppleant Mandat
Julia von Boguslawski Aleksandra Dobrego 1.1.2021–31.12.2022
Mietta Lennes Gwenaëlle Bauvois 1.1.2021–31.12.2022
Laura Kortesoja Joni Ollonen 1.1.2021–31.12.2022
Pirjo Nikula-Ijäs Paul Tiensuu 1.1.2021–31.12.2022
Thomas Hackman Jussi Väliviita 1.1.2021–31.12.2022
Natalija Gustavson Svetlana Sharifulina 1.1.2021–31.12.2022
Tommi Mäklin Ganapati Sahoo 1.1.2022-31.12.2023
Syed Ashraful Alam Melissa Plath 1.1.2022-31.12.2023
Anne Epstein L.-M. Åberg-Reinke 1.1.2022-31.12.2023
Yvonne Holm Marta Saez Garcia 1.1.2022-31.12.2023
Olli-Pekka Kasurinen Heino Vänskä 1.1.2022-31.12.2023