Styrelsen utgör HYT:s beslutsfattande organ. Styrelsen består av ordförande, 11 ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter.

Styrelsens medlemmar väljs för tvåårsperioder under höstmötet. Höstmötet, som samtliga medlemmar är välkomna till, ordnas årligen i november-december. Alla som är intresserade av intressebevakning uppmuntras att gå med i styrelsen!

Styrelsens konstituerande möte hålls i början av året. Under det konstituerande mötet väljs vice ordförande, sekreterare, kassör och informationsansvarig.

Styrelsens medlemmar 2023

Ordförande: Laura Kortesoja

Medlem Suppleant Mandat
Tommi Mäklin Ganapati Sahoo 1.1.2022–31.12.2023
Syed Ashraful Alam Melissa Plath 1.1.2022–31.12.2023
Anne Epstein 1.1.2022–31.12.2023
Yvonne Holm Marta Saez Garcia 1.1.2022–31.12.2023
Olli-Pekka Kasurinen Heino Vänskä 1.1.2022–31.12.2023
Ninna Koho 1.1.2023–31.12.2024
Gwenaëlle Bauvois Mietta Lennes 1.1.2023–31.12.2024
Larisa Kangaspuro Joni Ollonen 1.1.2023–31.12.2024
Pirjo Nikula-Ijäs Kanerva Kuokkanen 1.1.2023–31.12.2024
Thomas Hackman Joanna Töyräänvuori 1.1.2023–31.12.2024
Natalija Gustavson 1.1.2023–31.12.2024