Styrelsen utgör HYT:s beslutsfattande organ. Styrelsen består av ordförande, 11 ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter.

Styrelsens medlemmar väljs för tvåårsperioder under höstmötet. Höstmötet, som samtliga medlemmar är välkomna till, ordnas årligen i november-december. Alla som är intresserade av intressebevakning uppmuntras att gå med i styrelsen!

Styrelsens konstituerande möte hålls i början av året. Under det konstituerande mötet väljs vice ordförande, sekreterare, kassör och informationsansvarig.

Styrelsens medlemmar 2021

Ordförande: Tommi Kokkonen

Medlem Suppleant Mandat
Julia von Boguslawski Aleksandra Dobrego 1.1.2021–31.12.2022
Mietta Lennes Gwenaëlle Bauvois 1.1.2021–31.12.2022
Laura Kortesoja Joni Ollonen 1.1.2021–31.12.2022
Pirjo Nikula-Ijäs Paul Tiensuu 1.1.2021–31.12.2022
Thomas Hackman Jussi Väliviita 1.1.2021–31.12.2022
Natalija Gustavson Svetlana Sharifulina 1.1.2021–31.12.2022
Kaj Stenberg Tommi Mäklin 1.1.2020–31.12.2021
Syed Ashraful Alam Linda Hart 1.1.2020–31.12.2021
Yvonne Holm Anne Epstein 1.1.2020–31.12.2021
L.-M. Åberg-Reinke Panu Minkkinen 1.1.2020–31.12.2021
Olli-Pekka Kasurinen Heino Vänskä 1.1.2020–31.12.2021