Styrelsen utgör HYT:s beslutsfattande organ. Styrelsen består av ordförande, 11 ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter.

Styrelsens medlemmar väljs för tvåårsperioder under höstmötet. Höstmötet, som samtliga medlemmar är välkomna till, ordnas årligen i november-december. Alla som är intresserade av intressebevakning uppmuntras att gå med i styrelsen!

Styrelsens konstituerande möte hålls i början av året. Under det konstituerande mötet väljs vice ordförande, sekreterare, kassör och informationsansvarig.

Styrelsens medlemmar 2024

Ordförande: Olli-Pekka Kasurinen

Medlem Suppleant Mandat
Ganapati Sahoo Ninna Koho 1.1.2023–31.12.2024
Gwenaëlle Bauvois Mietta Lennes 1.1.2023–31.12.2024
Larisa Kangaspuro Joni Ollonen 1.1.2023–31.12.2024
Pirjo Nikula-Ijäs Kanerva Kuokkanen 1.1.2023–31.12.2024
Thomas Hackman Joanna Töyräänvuori 1.1.2023–31.12.2024
Natalija Gustavson Martin Pettersson 1.1.2023–31.12.2024
Tommi Mäklin Juulia Heikkinen 1.1.2024–31.12.2025
Syed Ashraful Alam Laura Cachón 1.1.2024–31.12.2025
Laura Kortesoja Anne Epstein 1.1.2024–31.12.2025
Melissa Plath Panu Minkkinen 1.1.2024–31.12.2025
Marta Saez Garcia Heino Vänskä 1.1.2024–31.12.2025