Styrelsen utgör HYT:s beslutsfattande organ. Styrelsen består av ordförande, 11 ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter.

Styrelsens medlemmar väljs för tvåårsperioder under höstmötet. Höstmötet, som samtliga medlemmar är välkomna till, ordnas årligen i november-december. Alla som är intresserade av intressebevakning uppmuntras att gå med i styrelsen!

Styrelsens konstituerande möte hålls i början av året. Under det konstituerande mötet väljs vice ordförande, sekreterare, kassör och informationsansvarig.

Styrelsens medlemmar 2020

Ordförande: Tommi Kokkonen

Medlem Suppleant Mandat
Isto Peltomäki Julia von Boguslawski 1.1.2019–31.12.2020
Mietta Lennes Gwenaëlle Bauvois 1.1.2019–31.12.2020
Laura Kortesoja Heidi Rautalahti 1.1.2019–31.12.2020
Pirjo Nikula-Ijäs Paul Tiensuu 1.1.2019–31.12.2020
Thomas Hackman Jussi Väliviita 1.1.2019–31.12.2020
Matti Eräsaari Natalija Gustavson 1.1.2019–31.12.2020
Kaj Stenberg Tommi Mäklin 1.1.2020–31.12.2021
Syed Ashraful Alam Linda Hart 1.1.2020–31.12.2021
Yvonne Holm Anne Epstein 1.1.2020–31.12.2021
L.-M. Åberg-Reinke Panu Minkkinen 1.1.2020–31.12.2021
Olli-Pekka Kasurinen Heino Vänskä 1.1.2020–31.12.2021