HYT:s viktigaste intressebevakningsmål är

 • Att förbättra ställningen för visstidsanställda, stipendieforskare och yngre forskare
 • Att främja en välfungerande arbetsmiljö
 • Granskning av kvaliteten och mängden undervisningsuppgifter
 • Bevaka de internationella medlemmarnas rättigheter

HYT toimintasuunnitelma 2022 (på finska)

 

HYT:s arbetsgrupper

För tillfället har HYT tre arbetsgrupper. Alla medlemmar är varmt välkomna att delta i dem:

 • Arbetsgruppen för kommunikation
 • Arbetsgruppen för internationella ärenden
 • Arbetsgruppen för medlemsverksamhet
 • Arbetsgruppen för stipendieforskare

Om du har nya idéer för utvecklingen av organisationen eller vill gå med i någon av arbetsgrupperna, kan du kontakta HYT:s organisationssekreterare hyt-toimisto@helsinki.fi.

20200215_144648

Strejkberedskap

Forskarföreningen vid Helsingfors universitet försvarar sina medlemmars intressen främst genom förhandling och genom att påverka den allmänna opinionen. I vissa situationer behövs ändå strejkberedskap, t.ex.:

 • Som stöd för förhandlarna
 • För att öka organisationens trovärdighet hos motparten
 • För att åstadkomma ett bättre avtal

Om fackliga stridsåtgärder blir nödvändiga, fungerar HYT som en del av FOSU:s strejkkommitté vid Helsingfors universitet och följer deras instruktioner. Universitetsdelegationen beslutar om vilka åtgärder som vidtas. Det kan vara frågan om t.ex. strejk, partiell arbetsvägran eller övertidsförbud.