HYTin tärkeimpiä edunvalvonnallisia tavoitteita ovat

 • Määräaikaisten työntekijöiden, apurahatutkijoiden, työttömien tutkijoiden ja nuorempien tutkijoiden aseman parantaminen
 • Hyvän yhteistoimintakulttuurin edistäminen
 • Opetustehtävien laadun ja määrän valvonta
 • Kansainvälisten jäsenten oikeuksista huolehtiminen

Toimintasuunnitelma 2020

 

HYTin työryhmät

Tällä hetkellä HYTillä on kolme työryhmää, joihin kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita:

 • Tiedotusryhmä
 • Kansainvälisten asioiden ryhmä
 • Jäsen- ja virkistystoimintaryhmä
 • Apurahatutkijat-työryhmä
20200215_144648

Työtaisteluvalmius

HYT puolustaa jäsentensä etuja ensisijaisesti neuvottelemalla ja mielipidevaikuttamisella. Tietyissä tilanteissa työtaisteluvalmiutta tarvitaan kuitenkin:

 • neuvottelijoiden tueksi
 • vastapuolen tietoon uskottavuuden lisäämiseksi
 • sopimuksen parantamiseksi

Työtaistelutilanteessa HYT toimii JUKO:n Helsingin yliopiston lakkotoimikunnan osana ja sen antamien ohjeiden mukaan. Yliopistoneuvottelukunta päättää työtaistelun mallista, joka voi olla esimerkiksi lakko, osittainen työstä kieltäytyminen tai ylityökielto.