HYTin tärkeimpiä edunvalvonnallisia tavoitteita ovat

  • Määräaikaisten työntekijöiden, apurahatutkijoiden ja nuorempien tutkijoiden aseman parantaminen
  • Hyvän yhteistoimintakulttuurin edistäminen
  • Opetustehtävien laadun ja määrän valvonta
  • Kansainvälisten jäsenten oikeuksista huolehtiminen

HYT_toimintasuunnitelma_2021

 

HYTin työryhmät

Tällä hetkellä HYTillä on kolme työryhmää, joihin kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita:

  • Tiedotusryhmä
  • Kansainvälisten asioiden ryhmä
  • Jäsen- ja virkistystoimintaryhmä
  • Apurahatutkijat-työryhmä

Jos haluat liittyä johonkin työryhmään, ota yhteyttä järjestösihteeriin: hyt-toimisto(at)helsinki.fi. Tervetuloa mukaan!

20200215_144648

Työtaisteluvalmius

HYT puolustaa jäsentensä etuja ensisijaisesti neuvottelemalla ja mielipidevaikuttamisella. Tietyissä tilanteissa työtaisteluvalmiutta tarvitaan kuitenkin:

  • neuvottelijoiden tueksi
  • vastapuolen tietoon uskottavuuden lisäämiseksi
  • sopimuksen parantamiseksi

Työtaistelutilanteessa HYT toimii JUKO:n Helsingin yliopiston lakkotoimikunnan osana ja sen antamien ohjeiden mukaan. Yliopistoneuvottelukunta päättää työtaistelun mallista, joka voi olla esimerkiksi lakko, osittainen työstä kieltäytyminen tai ylityökielto.