HYTin apurahahaku syksyllä 2023

HYT myöntää jäsenilleen apurahaa tieteellisen toiminnan harjoittamiseen. Apurahahaku syksylle 2023 on auki 12.11. saakka.

Helsingin yliopiston tieteentekijät myöntää syksyllä 2023 jäsenilleen apurahaa tieteellisen toiminnan harjoittamiseen. Soveltuvia kohteita apurahan käyttöön ovat esimerkiksi konferenssi- ja aineistonkeruumatkat sekä materiaalikulut. Hakijat voivat hakea valitsemansa suuruista apurahaa, mutta yksittäiselle hakijalle voidaan myöntää vain alle 1000 euron apuraha.

HYTin hallitus tekee hakuajan loputtua päätöksen apurahojen myönnöstä ja ilmoittaa myöntöpäätöksistä hakijoille henkilökohtaisesti.

Apurahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella:

Apurahahakulomake

Haku on auki 9.10.-12.11.2023.

 

HYT myöntää jäsenilleen apurahoja ensisijaisesti konferenssimatkoihin ja aineistonkeruumatkoihin. Apurahaa voi hakea myös muihin omaa tieteellistä työskentelyä tukeviin tarkoituksiin, kuten kurssimaksuihin ja materiaali-, käännös- tai painatuskuluihin.

Kun yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen apurahansaajista, apurahat maksetaan heidän tileilleen.

Apurahat ovat verovapaita, mutta apurahansaajan tulee itse tarkistaa, että apuraha on ilmoitettu veroilmoituksessa oikein.

Apurahansaaja voi hakea yhdistykseltä apurahaa enintään joka toinen vuosi.

Yhdistyksen hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

 

Lisätietoja:
Timo Kalliokoski
Järjestösihteeri
hyt@tieteentekijat.fi