Pääluotot tiedottavat: Uudessa työsuunnitelmaohjeessa on yliopistonlehtorien tehtävien opetus- ja tutkimuspainotteisuuteen liittyvä tulkintaerimielisyys

JUKOn pääluottamusmiehet ovat huomanneet ongelman rehtorin 19.3.2020 päättämässä työsuunnitelmaohjeessa.

Sinne on kirjattu työsuunnitelmassa huomioitavaksi:

”6. Tehtävänimikkeiden tarkoituksenmukainen käyttö yliopiston linjausten mukaisesti. Tarvittaessa tehtävänimike tulee muuttaa, jos se poikkeaa yliopiston linjauksista. Esim. yliopiston linjauksen mukaan yliopisto-opettajan ja yliopistonlehtorin tehtävät ovat opetuspainotteinen tehtäviä, joissa opetustehtävien osuus ylittää 50 % ja muita tehtäviä max. 49 %.”

Vanhoina työntekijöinä siirtyneissä entisen Tampereen yliopiston yliopistonlehtoreissa on myös sellaisia, joiden tehtävää ei ole määritelty opetuspainotteiseksi. Siten tätä työsuunnitelmaohjetta ei voi edellyttää noudatettavaksi tällaisenaan. Asiasta on tulkintaerimielisyys työnantajan kanssa.

Pääluottamusmiehet pyrkivät selvittämään erimielisyyden mahdollisimman pian ja saamaan tarvittavat muutokset ohjeeseen. Jos tuo ohjeeseen nyt kirjattu linjaus aiheuttaa sinulle ongelmia työsuunnitelman tekemisessä, olethan yhteydessä pääluottamusmieheen.

Tampereella 26.3.2020

JUKOn pääluottamusmiehet

Matti Aarnio
Mari Hatavara
Terhi Kaarakka
Jarkko Valjakka