TATTE:n syyskokous hyväksyi lausunnon poliittisesta puuttumisesta tutkimusrahoitukseen

(Hyväksytty TATTE:n syyskokouksessa 30.11.2023.)

Olemme syvästi huolissamme hallituksen äskettäisestä päätöksestä olla edistämättä strategisen tutkimuksen neuvoston ehdottamaa tutkimusohjelmaa maahanmuuton, työn ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksesta Suomessa. Tutkittu tieto on keskeisessä asemassa, kun pyritään vastaamaan tehokkaasti polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja on vaikea kuvitella ajankohtaisempia haasteita kuin ne, jotka liittyvät maahanmuuton, työn ja hyvinvoinnin risteyskohtiin.

Uskomme, että tieto ja ymmärrys edistyy parhaiten – ja yhteiskunta hyötyy lopulta eniten – kun tutkijat voivat vapaasti tutkia tieteenalojen ja tieteenalojen keskeisiä kysymyksiä ja perusongelmia. Samalla tunnustamme, että on tärkeää tukea ennakoivasti strategisesti tärkeiden alojen tutkimusta, kuten strategisen tutkimusneuvoston rahoituksella pyritään tekemään. Katsomme, että hallituksen osapuolten tämäntasoinen puuttuminen asiaan tässä vaiheessa prosessia on strategisen tutkimusrahoituksen tavoitteiden vastaista. Strategisten tutkimusaiheiden määrittäminen, tutkimusohjelmien kehittäminen, rahoitushakemusten valmistelu, rahoituspäätösten tekeminen ja tutkimuksen toteuttaminen vievät paljon aikaa, ja tänä aikana hallitukset tulevat ja menevät. Nämä prosessit edellyttävät vakautta ja ennustettavuutta ajan mittaan, ja tämä päätös kyseenalaistaa sen. Tiedämme, että kollegat ovat jo uhranneet paljon aikaa ja energiaa tämän tutkimusohjelman valmisteluun, ja suuri osa siitä on nyt vaarassa mennä hukkaan. Hallituksen päätös ei selvästikään ole niiden etujen mukainen, jotka tuottaisivat tai käyttäisivät ehdotetun ohjelman pohjalta tehtyä tutkimusta, eikä se ole myöskään laajemmin yhteiskunnan etujen mukaista, sillä kriittisen ja laadukkaan tutkimuksen tuottama tieto ja ymmärrys on palvelee yhteiskuntaa parhaiten, kun se on vapaata poliittiselta väliintulolta.

Pidämme näitä viimeaikaisia toimia osana laajempaa suuntausta, jossa akateemisen tutkimuksen arvo politisoidaan ja jopa kyseenalaistetaan. Tutkimusrahoituksen painopisteistä voidaan tietenkin aina keskustella ja väitellä – yliopistot ja akateeminen tutkimus eivät koskaan ole täysin politiikan ulkopuolella – mutta juuri tästä syystä kehotamme kaikkia yliopistosektorin toimijoita, Tampereen yliopistosta alkaen, ottamaan julkisesti kantaa ja puolustamaan voimakkaasti ja päättäväisesti tutkimukseen perustuvan tiedon, akateemisen vapauden ja kriittisen tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä.