Toimia tarvitaan Ukrainassa asuvien tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden hyväksi kansallisuudesta riippumatta

HYT kehottaa yliopistoja ryhtymään toimiin Ukrainassa asuvien tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden hyväksi kansallisuudesta riippumatta.

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry (HYT) yhtyy Helsingin yliopiston ja Tieteentekijöiden osoittamaan solidaarisuuteen Ukrainan opiskelijoita, tutkijoita, opettajia, kansalaisia ja asukkaita kohtaan. HYT on kuitenkin huolissaan myös Ukrainassa asuvien kansainvälisten asukkaiden vaikeasta tilanteesta, erityisesti Afrikan, Aasian ja Lähi-idän maista tulevien henkilöiden osalta. HYT kehottaa yliopistoyhteisöä harkitsemaan erityisiä toimia heidän tukemisekseen.

Vaikka Suomessa ja Euroopassa on tehty merkittäviä toimia Ukrainan kansalaisten tukemiseksi, jotta he löytäisivät turvaa ja mahdollisuuksia Ukrainan ulkopuolelta, Ukrainan kansainvälisten asukkaiden tukemiseen on kiinnitetty vähemmän huomiota. HYT kehottaa Helsingin yliopistoa ottamaan huomioon Ukrainan kansainvälisten asukkaiden erityisen ja ainutlaatuisen tilanteen pyrkiessään tukemaan sotaa pakenevia. Kehotamme erillisiin tukitoimiin Ukrainasta poistumaan pyrkivien kansainvälisten opiskelijoiden ja yliopistojen henkilökunnan hyväksi, ja kannatamme tällaisiin tukitoimiin ryhtymistä kansallisella tasolla.

Erityisesti kehotamme Helsingin yliopistoa kohtelemaan Ukrainasta pakenevia yhdenvertaisesti ja ulottamaan tukitoimet, kuten Avoimen yliopiston opintomaksujen poistamisen, koskemaan kaikkia pakolaisia heidän kansallisuudestaan riippumatta. Kehotamme yliopistoa tukemaan Ukrainan yliopistojen kansainvälisiä opiskelijoita ja henkilökuntaa kohtuuhintaisen asunnon löytämisessä ja tarjoamaan tukea opinto- ja oleskelulupien hakemisessa. Kehotamme yliopistoa ajamaan Ukrainasta pakenevien kehittyvien maiden kansalaisten maahantuloa helpottavia toimenpiteitä, kuten luopuminen opiskelijan oleskelulupaan vaadittavasta toimeentuloedellytysten todistamisvelvoitteesta.

HYT on valmis tukemaan Helsingin yliopistoa, Tieteentekijöitä ja yliopistoyhteisöä näiden kiireellisten toimien toteuttamisessa.

 

HYTin hallituksen puolesta:

Tommi Kokkonen
Puheenjohtaja
Helsingin yliopiston tieteentekijät ry
hyt-puheenjohtaja@helsinki.fi