Muutosneuvottelujen tiedonkulku huonoa, säästöjen aikataulu pielessä

Turun yliopiston tieteentekijät (TYT) nostaa esiin Turun yliopiston muutosneuvotteluita koskevan tiedonkulun puutteet. Kaavaillut säästöt ovat myös etupainoisia ohjelman tavoitteisiin ja tutkimusrahoituksen tulevaan kehitykseen nähden.

Turun yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvät muutosneuvottelut jatkuvat. Esillä ovat olleet muiden toimenpiteiden ohella merkittävät henkilöstövähennykset.

TYT vastustaa tehtävien ja toimintojen lakkauttamisia ja kyseenalaistaa säästötavoitteiden aikataulun. Yliopiston suurimpana henkilöstöjärjestönä TYT ymmärtää tarpeen huolehtia toiminnan taloudellisen pohjan kestävyydestä. Se kuitenkin edellyttää suunnitelmallisuutta, toimintaympäristön muutosten huomioimista ja tiedonkulun järjestämistä.

Tiedottaminen muutosneuvotteluiden etenemisestä ja säästötoimien tarkentumisesta on henkilöstön näkökulmasta ontunut pahasti. Tieto on kulkenut yliopiston sisällä erittäin vaihtelevasti, mikä kielii puutteista tiedotuksen suunnittelussa.

Monista esillä olleista säästötoimista on saatu lukea sanomalehdistä, ja huhut ovat liikkuneet niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Pääluottamusmiesten viikoittaiset infotilaisuudet ovat paikanneet tiedottamisen puutteita osittain, mutta vain osittain.

Erityisesti säästöjen aikataulu on herättänyt kysymyksiä. Säästöohjelman julkilausuttu ajallinen kattavuus on viisi vuotta. Vuodenvaihteessa on tullut voimaan T&K-rahoituslaki, jonka myötä tutkimus- ja kehittämistoiminnan julkinen rahoitus tulee kasvamaan oleellisesti 2020-luvun aikana. Yliopiston johto kuitenkin hakee jo lähivuosiin painottuvia säästöjä.

Tätä taustaa vasten TYT ihmettelee säästötoimien kiireellisyyttä. Yhteistä keskustelua talouden tasapainottamisesta ei ole käyty. Myös henkilöstön tukitoimista tiedetään kovin vähän.

Tukitoimet olisi tärkeää tuoda keskusteluun, jotta voidaan arvioida niiden ajoitusta, oikeamittaisuutta ja laatua. Esimerkiksi kokeneille tiederahoituksen hakijoille ei ole tarkoituksenmukaista tarjota CV-klinikoita. Tukitoimien piiriin hakeutumista vaikeuttaa se, että on vaikea ennakoida, keihin säästötoimet kohdistuvat ja miten.

 

Katso myös Tieteentekijöiden liiton kannanotot:

Turun yliopistoon aiotut henkilöstövähennykset vesittävät T&K-tavoitteita (31.1.23)

Turun yliopiston henkilöstövähennysarvio ylimitoitettu (25.11.23)