Tervetuloa mukaan HYTin hallituksen toimintaan!

 

Oletko kiinnostunut yhteisistä asioista? Haluatko osallistua edunvalvontaan ja päästä rakentamaan yliopistosta parempaa työpaikkaa? Tule siis HYTin syyskokoukseen torstaina 10.12 klo 16.30 (Zoom-linkki kokoukseen lähetetään kaikille HYTin jäsenille sähköpostitse) ja asetu ehdolle yhdistyksen hallitukseen. Hallitus kokoontuu suunnilleen kerran kuukaudessa valvomaan HYTin jäsenten etuja ja suunnittelemaan yhteistä toimintaa. Jos hallitustyöskentely ei ole sinun juttusi, voit HYTin jäsenenä joustavasti osallistua myös erilaisten työryhmien toimintaan oman kiinnostuksesi ja voimiesi mukaan. Tällä hetkellä yhdistyksessä toimii neljä työryhmää:

 

Apurahatutkijoiden työryhmä keskittää voimansa apurahatutkijoiden aseman ja työskentelyedellytysten parantamiseen. Tänä syksynä teimme kaikille Helsingin yliopiston apurahatutkijoille kyselyn, jonka pohjalta koostetaan yliopistolle konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Tulevaisuudessa – kun kasvokkain voi taas tavata turvallisesti – järjestämme apurahatutkijoille myös omia tapahtumia. Tule mukaan ideoimaan!

Tiedotustyöryhmä suunnittelee HYTin viestintää, toimittaa blogia ja verkkosivuja ja pyrkii parantamaan HYTin näkyvyyttä. Tiedotusryhmä ottaa koppia HYTin säännöllisesti järjestämästä Agora-keskustelutilaisuudesta. Agorassa puhutaan ajankohtaisia aiheita ja rakennetaan vuoropuhelua yliopiston johdon kanssa. Mistä sinun mielestäsi pitäisi puhua yliopistolla enemmän?

HUART International Unit / HYTin kansainvälinen työryhmä ideoi keinoja tavoittaa yliopiston ulkomaisia tutkijoita, opettajia ja henkilökuntaa. Suositussa Academic Self-Defense -tapahtumassa puhutaan työntekijän oikeuksista ja vastataan osallistujien kysymyksiin.

Jäsen- ja virkistystyöryhmä ideoi tapahtumia, rientoja ja ohjelmaa HYTin jäsenille.

 

Tutustu hallituksemme jäseniin

Puheenjohtaja Tommi Kokkonen, tiedotusvastaava Mietta Lennes, apurahatutkijoiden työryhmän vetäjä Julia von Boguslawski ja kansainvälisen työryhmän vetäjä Syed Ashraful Alam esittäytyvät.

 

Tommi Kokkonen, puheenjohtaja (2019-)

Olen tutkijatohtori fysiikan osastolla. Tutkin fysiikan käsitteiden oppimista pääasiassa lukio- ja yliopistotasolla. Olen ollut töissä yliopistolla vuodesta 2011: tutkimusavustajana, koordinaattorina, tuntiopettajana, väitöskirjatutkijana ja nyt tutkijatohtorina. HYTin toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2016. Olen myös Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen ja olen toiminut lisäksi nuorten tutkijoiden työryhmässä. Olen kiinnostunut vaikuttamaan yliopistolaisten työoloihin paikallisesti ja valtakunnallisesti ja parantamaan erityisesti nuorten tutkijoiden asemaa. Näiden tavoitteiden kannalta ammattiyhdistykset ovat tärkeitä. Luottamusmiehet toimivat jäsentemme tukena ongelmatilanteissa ja käyvät työoloja myös yleisellä tasolla työnantajan kanssa. Lisäksi yhteydenottojen ja selvitysten kautta saamme ja jaamme tietoa yliopiston käytännöistä ja kehitämme niiden perusteella työelämää kaikkien parhaaksi.

 

Mietta Lennes, hallituksen jäsen, tiedotusvastaava vuonna 2020:

Työskentelen projektisuunnittelijana digitaalisten ihmistieteiden osastolla FIN-CLARIN-hankkeessa, joka ylläpitää Kielipankkia. Kielipankin kautta autamme tutkijoita jakamaan eri tieteenaloilla syntyneitä tekstiä tai puhetta sisältäviä tutkimusaineistoja ja niiden käsittelyyn sopivia työkaluja. Työtehtäviini kuuluu neuvontaa, monenlaisia suunnittelu- ja kehitystehtäviä sekä verkko-opetusta. Koulutukseltani olen foneetikko. Takanani on monta pätkää myös projektitutkijana ja apurahoilla. HYTin toiminnassa olen ollut mukana yli kymmenen vuoden ajan. Sen kautta olen saanut kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa vaihtelevista käytännöistä yliopiston sisällä ja huomannut konkreettisesti, miksi ammattiyhdistykset ovat olemassa.

 

 

Julia von Boguslawski, hallituksen varajäsen, apurahatyöryhmän puheenjohtaja 2020

Olen monitieteinen humanisti: filosofi, historioitsija ja tätä nykyä uskontotieteen väitöskirjatutkija. Tutkin teosofisen ja antroposofisen liikkeen perustamista Suomeen 1800-1900-lukujen vaihteessa ja olen osallistunut myös suomalaisen esoterian kulttuurihistoriaa laajemmin tutkivaan monitieteiseen Uuden etsijät-hankkeeseen. Olen tehnyt tutkimusta aina apurahalla ja apurahatutkijoiden epäselvä asema onkin motivoinut minua toimimaan myös HYTissä, jossa vedän vasta perustettua apurahatutkijoiden työryhmää. Vapaa-ajallani hoidan puutarhaa ja liikun luonnossa sekä haaveilen seuraavasta pitemmästä vaelluksesta pohjoisessa.

 

 

Syed Ashraful Alam, HUART Board Member, Chair, International Affairs Unit (2020-2021)

I am currently working for two environmental Research Infrastructures (RI). At eLTER RI at the University of Helsinki I am working as ‘Research Coordinator’, while at ICOS ERIC Head Office in Helsinki; I hold the ‘Operations & Networking Officer’ position. From January 2021 onwards, I will entirely focus on eLTER RI with its Preparatory Phase Project activities. During my recent post-doc work, under the auspices of the University of Helsinki and the Chinese Academy of Sciences’ (CAS) prestigious President’s International Fellowship Initiative (PIFI), I spent a couple of years at CAS’ South China Botanical Garden and focused on tree growth and the plant-water relations of boreal and sub-tropical ecosystems. I obtained both MSc and PhD degrees from the University of Helsinki, and my doctoral dissertation was related to carbon stocks, greenhouse gas emission and the water balance of dryland ecosystems. Having an international background and being naturalised in Finland, I strongly believe that I can serve the international community of HUART.

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Terveisin

 

HYTin hallitus 2020