INFOBREV 5 / 2018

1. Finns det en karriär för forskare?

2. Val av universitetskollegium

3. Det nya kollektivavtalet

1. Finns det en karriär för forskare? 14.11.2018, kl. 18, Restaurang Skolan, Historiarummet

Vilka möjligheter ger Åbo Akademi och de finländska universiteten idag för att framskrida i karriären som forskare? Vilka möjligheter och fallgropar erbjuder tenure track systemet? Finns det möjligheter till avancemang utanför tenure tracksystemet? Vilka utmaningar möter den stipendiebaserade forskning?
Välkommen med på ett diskussionstillfälle om forskarkarriären 14.11 kl. 18 vid Restaurang Skolan. Forskarförbundets Miia Ijäs-Idrobo inleder diskussionen med aktuella forskningspolitiska frågor. Kom och ställ dina frågor och dela med dig av dina funderingar! Bjud gärna med dig någon som ännu inte är medlem i FfÅA. FfÅA bjuder på dryck och tilltugg.

Anmälning till ffaasekreterare@abo.fi senast 11.11.

Kom ihåg att svara på Forskarförbundets enkät om universitetens karriärmodeller:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF-dT5KiJVckq4X1DW6fftUmfmIVK3J9xjZ-bcWcQ9axKrow/viewform

Läs Forskarförbundets Information till forskare om stipendier:

https://tieteentekijoidenliitto.fi/files/2590/apurahatutkijan_tietopaketti_svenska_2018_1204.pdf

2. Val av universitetskollegium

7.11 kl 9-19 kan du rösta i universitetskollegievalet. Kom ihåg att göra din röst hörd för att säkra att forskarna också representeras i kollegiet. FfÅA:s styrelsemedlem 2019 och tidigare ordförande Anna Törnroos ställer upp i valet. Det här säger hon om sin kandidatur.

Anna Törnroos-Remes, forskardoktor (tenure track) inom profileringsområdet Havet.

Med din röst i Universitetskollegiet jobbar jag aktivt för att säkra en högklassig forskning, en attraktiv undervisning och smidig administration vid hela akademin. En av kollegiets kanske viktigaste uppgifter berör styrelsen (dvs. utse medlemmar, besluta om antal medlemmar, mandattid). Jag anser att det är viktigt att rekrytera medlemmar med kompletterande bakgrunder, en insikt i forskningens betydelse i samhället och en vilja att kommunicera såväl inom akademin som föra fram akademin nationellt och internationellt. Till andra uppgifter för kollegiet hör bokslut och verksamhetsberättelse samt beviljandet av ansvarsfrihet för rektor och styrelse. Gällande dessa är för mig transparens ett viktigt ledord.

Jag har en bred erfarenhet av den administrativa och organisatoriska verksamheten inom akademin från tidigare kollegie- och institutionsrådsperioder, utvärderingsgrupper, Forskarförenings- och förtroendemannauppdrag. Efter fyra år som gästande postdoc i Danmark bär jag även dessa lärdomar med mig i kollegiearbetet.

Hör gärna av dig om du vill diskutera mer kring detta!

3. Det nya kollektivavtalet

Forskarförbundets styrelse godkände 28.9.2018 förhandlingarna om universitetets lönesystem som kvarstod efter vårens kollektivavtalsförhandlingar. Det nya avtalet innebär vissa förändringar i utformningen av utvärderingssystemet.

  • Löneförhöjningarnas villkorliga minskning med 0,3 % förverkligas inte (3 M€); 0,5 % justeringspott 1.1.2019 betalas i sin helhet som löneförhöjningar.
  • Den nedre gränsen för personliga prestationer stiger från noll till sex procent och den övre gränsen stiger från 46,3 procent till 50 procent.
  • Utvärderingssystemet ändras, prestationsbedömningsskalorna och –beskrivningarna ändras. Antalet personliga prestationsnivåer krymper till fyra, med varierande personliga procentsatser inom kategorierna.
  • Utvärderingar sker i framtiden vart femte år. En ny arbetstagare kan begära utvärdering sex månader efter att arbetsförhållandet inletts.