Infobrev 3 / 2020

1. KALLELSE TILL UPPSKJUTET VÅRMÖTE

Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. bjuder sina medlemmar till vårmöte måndag 15.6 kl 18.00 i Kuppisparken. Detta är det möte som uppskjöts p.g.a. coronakrisen. Vi möts vid Kuppispaviljongen  och finner sedan en plats för att utomhus hålla mötet med beaktande av säkerhetsavstånd på 2 m.

Vid vårmötet besluts om stadgeenliga ärenden, samt ett förslag till stadgeändring. Se punkt 2.

Meddela ffaasekreterare@abo.fi senast söndag 13.6 om du deltar, samt eventuella specialdieter, för mat som beställs till mötet. Forskarföreningen bjuder på maten.

2. STADGEÄNDRING

Vid vårmötet föreslås en stadgeändring som skulle möjliggöra att vid behov hålla föreningmöten på distans. En stadgeändring måste beslutas om vid två påföljande möten för att träda i kraft.