Infobrev 2/2021

  1. Meddelande om nytt förfarande för utskick av föreningsinformation
  2. Inbjudan till Höstmöte
  3. Inbjudan till FfÅAs 60-års jubileumsmiddag

 

  1. MEDDELANDE OM NYTT FÖRFARANDE FÖR INFORMATIONSUTSKICK

 

Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f övergår nu till att sända ut föreningsinformation via förbundets medlemsregisters epostfunktion. Samtidigt läggs den gamla forskarforeningen@abo.fi ner. Du som medlem behöver inte göra något.

 

  1. KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

 

Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. bjuder sina medlemmar till höstmöte fredagen den 12 november 2021 kl 12-14. Höstmötet hålls i år som en lunchbjudning med bubbel på Restaurang Grädda i Åbo, och med möjlighet att delta även via Zoom. Anmäl dig och eventuella dieter, eller om du deltar via zoom till ffaasekreterare@abo.fi senast den 10.11.

 

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom val av styrelse för 2022. Vi korar även vinnaren av idétävlingen gällande jubileumsevenemang, som hölls tidigare i år. På grund av pandemiläget som fortfarande gäckat oss under detta jubileumsår har vi i styrelsen bestämt förlägga en del av de planerade evenemangen till nästa år, så firandet fortsätter!

 

Höstmötet ger även oss i styrelsen en chans att lära känna er medlemmar, och ger samtidigt er en möjlighet att diskutera med varandra! I år är vi dessutom mycket intresserade av att få med mer och nya personer i styrelsen, så om du funderat kring eller är intresserad av att höra mer om styrelsearbetet, tveka inte att ta kontakt eller komma med och höra mer om verksamheten på höstmötet!

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta!

 

  1. INBJUDAN TILL JUBILEUMSMIDDAG

 

För 60 år sedan, den 25 oktober 1961 grundades Assistent – och lärarföreningen vid Åbo Akademi. 1986 fick föreningen det nya och idag bekanta namnet Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. Redan under det första året inledde föreningen arbetet med att påverka löneutvecklingen av assistenterna vid universitetet. Under årens lopp har föreningen arbetet hårt och aktivt för sin medlemskårs kollektiva intressen, socioekonomiska mål, anställningstrygghet, rättskydd och möjligheter till ett meningsfullt inflytande över förvaltningen av universitetet, utbildning och forskning, såväl inom Åbo Akademi som på det nationella och internationella planet.

 

De 60 åren firas med en jubileumsmiddag torsdagen den 18 november på Aboa Vetus Ars Nova kl. 18-23.Klädsel: mörk kostym.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta!

Anmäl dig samt eventuella dieter till ffaasekreterare@abo.fi senast den 12.11.

 

Är du i Vasa och vill fira där, ordnar vi gärna detta! Tag kontakt via ffaasekreterare@abo.fi.