Infobrev 2/2020

1. VÅRMÖTE INHIBERAS

På grund av risken för smittospridning av coronaviruset inhiberas föreningens vårmöte den 24.3 och flyttas till datum som meddelas senare.

2. INFORMATION OM CORONAVIRUS-SITUATIONEN PÅ ARBETSPLATSEN

Forskarförbundet har gett ut ett pressmeddelande (på finska och engelska) med relevant information om coronavirus-situationen på arbetsplatsen. Länken till den finska versionen är denna: https://tieteentekijoidenliitto.fi/media/tiedotteet/kysymyksia_ja_vastauksia_koronaepidemian_aiheuttamista_tilanteista_tyoelamassa.3607.news

Pressmeddelandet i korthet (fritt översatt från den finska och engelska versionen):

Följ de instruktioner som ges av Åbo Akademi och de finska myndigheterna.

  • Vad skall jag göra om jag insjuknar i coronaviruset eller annan typ av flunssa?

En arbetstagare som är sjuk skall alltid ta ut sjukledighet. Under sjukledigheten är du berättigad till lön. En stipendiat som tecknat LFÖPL-försäkring är berättigad till sjukdagpenning. Läs mer på www.mela.fi.

  • Jag har officiellt blivit beodrad i karantän, kan jag få ersättning?

Om du (eller ditt under 16-åriga barn) har blivit beodrad i karantän har du rätt att få ersättning. Du kan läsa mer på KELAs sidor: www.kela.fi

  • Jag är stipendiat. Vad göra om jag inte kan utföra mitt arbete i och med coronavirussituationen?

Detta är en besvärlig situation. Om du på grund av situationen inte kan utföra ditt arbete, tex. utföra fältarbete, workshops, intervjuer och annan insamling av material, kan du försöka planera om och/eller skjuta upp arbetet. Ta kontakt med din examinator och handledare för att diskutera detta. Det kan hända att du behöver göra om din arbets-/forskningsplan. Tag även kontakt med finansiärerna för att diskutera situationen.

  • Resande och vad händer om jag rest och blir beodrad 14-dagars karantän?

Förbundet liksom Åbo Akademi råder sina medlemmar, respektive anställda att inte resa under epidemin. Om du fortfarande har rest efter fredagen den 13.3.2020 då de finska myndigheterna begränsade resandet, är det oklart om du har rätt till lön under din 14-dagars karantän. Följ alltid de finska myndigheternas och akademins anvisningar.

  • Vad sker om arbetsgivaren beodrar obetald ledighet eller jag själv funderar på att ta ut frivillig obetald ledighet?

En beodran av obetald ledighet (eller tex. förkortning av arbetstid) är alltid arbetsgivarens val! Om detta skulle vara något som Åbo Akademi går inför, måste universitetet informera om detta med minst en månads varsel. Om så är/blir fallet har du som medlem av fackföreningen rätt till ersättning. För mer information kolla www.opetk.fi och kontakta förbundet.

Kom dock ihåg att du som anställd INTE behöver ta ut frivillig obetald ledighet! Om du gör detta kan det påverka din rätt till ersättningar och försäkringar.

  • Vad gäller vid distansarbete och när arbetsplatsen stängs?

Åbo Akademi har stängt sina campusar från och med idag 18.3.2020 ,och därför rekommenderas att arbetet utförs på distans. Om du som anställd har normal arbetstid kan du komma överens om distansarbete med arbetsgivaren. De av er som har ”total arbetstid” (1624 timmar/år) behöver inte teckna några andra avtal med arbetsgivaren. Diskutera med din förman om hur du kan utföra dina arbetsuppgifter.

Anställda som kan arbete på distans även om arbetsplatsen är stängd har rätt till lön som normalt. Anställda som inte kan bedriva sitt arbete då arbetsplatsen är stängd, har rätt till lön under 14 dagar.

Mer information hittas även här:

Utrikesministeriets sidor: https://um.fi/forsta-sidan

Arbetshälsoinstitutet: https://www.ttl.fi/sv/

Statsrådets sidor: https://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan

Integration.fi: https://kotouttaminen.fi/sv/framsida

Tillbaka till FfÅA:s sidor