INFOBREV 1/2021

1. KALLELSE TILL VÅRMÖTE

2. HUR SKA VI FIRA VÅRT 60-ÅRSJUBILEUM?

3. MEDLEMSAVGIFTER FÖR ICKE-ANSTÄLLDA

 

  1. KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. bjuder sina medlemmar till vårmöte torsdag 25.3.2021 kl 18.00. Vårmötet hålls på zoom.

Anmäl dig till ffaasekreterare(a)abo.fi senast 23.3 för att få möteslänken.
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsberättelse samt bokslut.

I år blir det ingen gemensam middag men vi försöker ändå skapa gemenskap och interaktion vid mötet. Vi vill gärna lära känna er medlemmar, och ge er möjlighet att diskutera med varandra!
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta!

 

  1. HUR SKA VI FIRA VÅRT 60-ÅRSJUBILEUM?

Forskarföreningen vid Åbo Akademi fyller 60 år i år. Har du förslag på en aktivitet eller ett evenemang som föreningen kunde ordna för medlemmarna under jubileumsåret? Tänk gärna på rådande coronarestriktioner i ditt förslag.

Skicka ditt förslag till ffaaordforande(a)abo.fi.

Vi lottar ut ett presentkort på 100 euro till en restaurang bland dem som skickat in förslag.

 

  1. MEDLEMSAVGIFTER FÖR ICKE-ANSTÄLLDA

Om du är stipendiat eller av andra skäl betalar din medlemsavgift själv, notera att betalningssättet har ändrats. Numera betalas avgiften månatligen. Använd de månatliga referensnummer som Forskarförbundet nyligen sänt ut. Har du inte fått referensnumren ta kontakt med förbundet på jasenpalvelu(a)tieteentekijat.fi