INFOBREV 1 / 2020

1. KALLELSE TILL VÅRMÖTE

2. MEDLEMSAVGIFTER FÖR ICKE-ANSTÄLLDA

1. KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. bjuder sina medlemmar till vårmöte tisdag 24.3 kl 18.00 på restaurang Roster,  Domkyrkogatan 6, Åbo, https://rosterturku.com/
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsberättelse samt bokslut.
FfÅA bjuder på middag och medlemmarna ombedes därför meddela om deltagande till ffaasekreterare@abo.fi senast torsdag 19.3. Anmäl samtidigt om du har specialdieter.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta!

2. MEDLEMSAVGIFTER FÖR ICKE-ANSTÄLLDA

Om du är stipendiat, eller av andra skäl, betalar din medlemsavgift själv, kom ihåg att den första raten betalas i mars. Referensnumren för betalningen har nyligen skickats på post. Kom ihåg att spara dem för eventuella framtida behov.