INFOBREV 1 / 2019

1. KALLELSE TILL VÅRMÖTE
2. MEDLEMSAVGIFTER FÖR ICKE-ANSTÄLLDA

1. KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. bjuder sina medlemmar till vårmöte onsdag 20.3 kl 18.00 på restaurang Hügge,  Slottsgatan 3, Åbo, https://hugge.fi/

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsberättelse samt bokslut.
Det finns möjlighet att diskutera frågor om karriärsutveckling och lönesättning efter mötet.

FfÅA bjuder på middag och medlemmarna ombedes därför meddela om deltagande till ffaasekreterare@abo.fisenast fre 15.3 kl 15.00. Restaurangen är vegetarisk, men anmäl om du har andra specialdieter.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta!

2. MEDLEMSAVGIFTER FÖR ICKE-ANSTÄLLDA

Om du är stipendiat, eller av andra skäl, betalar din medlemsavgift själv, kom ihåg att den första raten betalas i mars. Referensnumren för betalningen skickades på post tidigare i februari. Kom ihåg att spara dem för eventuella framtida behov.