SATY ry:n tuenilmaisu opiskelijoille

Opiskelijat ympäri Suomea ovat syyskuusta lähtien protestoineet hallituksen ajamaa politiikkaa vastaan. Hallitus on leikkaamassa opiskelijoiden sosiaaliturvasta ja heikentämässä kansainvälisten opiskelijoiden asemaa laajentamalla lukukausimaksuja ja tiukentamalla oleskelulupien ja kansalaisuuden ehtoja. Ehdotettu politiikka heikentää opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskeluun ja siten myös opettajien mahdollisuutta tehdä työtään. Epäoikeudenmukainen maahanmuuttopolitiikka asettaa korkeakoulujen työntekijät epäyhdenvertaiseen asemaan, emmekä työntekijöinä voi hyväksyä tätä. Ehdotus lukukausimaksujen laajentamiseksi on paitsi maksuttoman koulutuksen eetosta vastaan, tosiasiassa myös leikkaus korkeakoulujen rahoitukseen. Me Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistyksessä yhdymme opiskelijoiden vaatimuksiin perua sosiaaliturvan leikkaukset, korkeakouluyhteisöjen kansainvälisten jäsenten aseman heikennykset sekä lukukausimaksujen laajennukset.

Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys ry