Minustako luottamusmies?

Luottamusmiesvaalit lähestyvät. Luottamusmiehet edustavat yliopistolla JUKO:n jäsenliittoja, joihin myös Tieteentekijöiden liitto kuuluu. JUKO on Akavan julkisen sektorin neuvottelujärjestö. Luottamusmiehet ovat avainasemassa työyhteisön kehittämisessä: he välittävät tietoa työpaikalta järjestöille ja ovat tärkeä osa ammattijärjestöjen edunvalvontaa. He kuuntelevat ja neuvovat JUKOlaisten ammattiliittojen jäseniä yliopistolla ja seuraavat, että työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan.

Luottamusmieheksi sopii siis sellainen, jota motivoi työyhteisön kehittäminen ja joka haluaa puolustaa yhteisiä oikeuksia. Luottamustehtävään saa kattavasti koulutusta ja siitä maksetaan kuukausittainen korvaus. Jokainen JUKOlaisen järjestön (kuten HYTin ja sitä kautta Tieteentekijöiden liiton) jäsen, jolla on työsuhde yliopistoon, voi asettua ehdolle vaaleissa.

Luottamusmies Thomas Hackmanille ihmisten auttaminen on tärkeintä

Helsingin yliopistolla on käytössä ns. kampuskohtaisen luottamusmiesjärjestelmä. Sen idea on, että minkä tahansa JUKOaisen yhdistyksen jäsen voi työelämän pulmatilanteessa kääntyä sen luottamusmiehen puoleen, joka edustaa hänen omaa tiedekuntaansa, laitostaan tai oppiainettaan: toimintaympäristö on tällöin luottamusmiehelle tuttu. Yliopistotutkija ja HYTin hallituksen jäsen Thomas Hackman toimii luottamusmiehenä Kumpulan kampuksella. Hän päätyi alun perin tehtävään kollegojen kannustamana.

 

Miten tehtävä näkyy työarjessasi?

Sinänsä luottamusmiestoimi ei lähtökohtaisesti vaadi juurikaan aikaa. Kollegat ja ystävät yliopistolla lähestyvät joskus kysymyksillä. Ellen itse pysty vastaamaan, niin ohjaan nämä pääluottamusmiehelle. Useimmiten kysymykset liittyvät määräaikaisuuksiin, joka onkin yliopistojen suurimpia ongelmia. Lisäksi yliopistolla, ja varsinkin Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, on paljon ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, jotka eivät tunne suomalaista työelämää. Omat kollegat kääntyvät puoleeni, koska olen kertonut luottamustehtävästäni. Olen myös osallistunut luottamusmiehille suunnattuun koulutukseen, mutta sekään ei ole pakollista.

Millaiset asiat motivoivat?

Ihmisten auttaminen tietenkin motivoi. Luottamusmiestoimi on myös konkreettinen tapa tehdä ammattiyhdistystä näkyväksi. Hyvä puoli on myös, että pystyy itse säätelemään sitä, miten paljon käyttää aikaa siihen. Kai tämä jonkinlainen meriittikin on, muttei se ole niin tärkeätä minulle.

 

Luottamusmiesvaalit pidetään 28.10.

Ilmoittaudu ehdokkaaksi 22.10. mennessä täällä

 

Voit ilmoittautua ehdokkaaksi myös vaalikokouksessa. Katso lisätietoa vaalikuulutuksesta:

JUKO-luottamusmiesvaali-vaalikuulutus

 

Lisätietoja:

Pääluottamusmies Tiina Niklander,

tiina.niklander@helsinki.fi

Puh. 02941 51370, 050 4480133, 040 5620975

 

 

Thomas Hackmania haastatteli HYTin järjestösihteeri Kersti Tainio.