Lausunto HY:n Kielikeskuksen rakenteelliseen kehittämiseen liittyen

HYT jätti 4.8 lausuntonsa koskien Jatkuvan oppimisen uudistaminen – Kielikeskuksen rakenteellinen kehittäminen -työryhmän raportin luonnosta. Raporttiluonnos käsittelee Kielikeskuksen asemaa monipuolisesti ja seikkaperäisesti. Raporttiluonnoksessa käsitellään Kielikeskuksen nykytoimintaa ja myös toiminnan kehittämistarpeita organisaation ja Kielikeskukselle asetettujen tavoitteiden sekä kehitystarpeiden näkökulmasta. Toisaalta, vaikka luonnoksessa todetaan, että Kielikeskus on nykyisellään toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö, siinä kiinnitetään hyvin vähän huomiota esitettyjen muutosten vaikutuksista henkilöstöön.

Löydät koko lausunnon täältä