Turun yliopiston tieteentekijöiden kommentti muutosneuvotteluihin

Turun yliopiston tieteentekijät kannustaa muutosneuvottelujen osapuolia katsomaan pitkälle tulevaan

Turun yliopiston muutosneuvottelut aiheuttavat epätietoisuutta ja perusteltua huolta yliopistolaisissa. Neuvottelut ovat alkuvaiheessa, eikä niiden lopputulosta voi vielä ennakoida.

Turun yliopiston tieteentekijät ry (TYT) pitää valitettavana, että yliopistossa on jouduttu tilanteeseen, jossa myös mahdolliset henkilöstövähennykset ovat esillä. TYT on Turun yliopiston suurin henkilöstöjärjestö ja osa valtakunnallista Tieteentekijöiden liittoa.

Kestävä talous on pohja, jolle toiminta rakentuu. TYT muistuttaa, että vaikeassakin tilanteessa on tärkeää ajatella strategisesti ja välttää hätäisiä ratkaisuja. Välittömien säästöjen rinnalla täytyy investoida tulevaan ja kartoittaa lisätulojen lähteet. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on yliopiston tärkein voimavara.

Yliopiston johdon esittämä säästötarve on merkittävä ja jakautuu usealle vuodelle. Tällä aikavälillä huomattava määrä yliopistolaisia eläköityy, minkä lisäksi on mahdollista tehdä monia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat taloutta pysyvästi. Irtisanomisten on oltava aivan viimesijainen vaihtoehto.

Työnantajan esittämien säästötavoitteiden aikataulu on näyttäytynyt ulospäin kireänä, mikä on aiheuttanut yliopistolaisissa ihmetystä. Yliopiston talous ei ole akuutissa kriisissä, ja vain vähän aikaa sitten on keskusteltu koulutusvastuiden laajennuksista.

Neuvotteluissa pääluottamusmiehet edustavat koko henkilöstöä. Muutosneuvotteluissa heidän kohderyhmänsä ei rajoitu oman taustajärjestön jäseniin. Pääluottamusmiehistä valtio-opin yliopistonlehtori Antti Pajalan tausta on Tieteentekijöissä.

Zoomissa pidettävistä pääluottamusmiesten infotilaisuuksista on saatavilla ajantasaisin tieto neuvottelujen etenemisestä. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia eikä ilmoittautumista vaadita. – Kaikkien kannattaa ehdottomasti osallistua niihin, Pajala muistuttaa. – Monenlaisia huhuja varmasti kiertää, mutta niiden varaan ei ole syytä jäädä.

Turun yliopistossa on kattava luottamusmiesverkosto. Luottamusmiehiin kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos oma tai yksikön tilanne askarruttaa.

Zoom-linkki pääluottamusmiesten joka torstai järjestämään infotilaisuuteen ja muita ajankohtaisia tiedotteita löytyy yliopiston intranetistä haulla ”pääluottamusmiesten tiedotussivu”.