Tieteentekijöiden Yhdistyspäivät Helsingissä 14.-15.2.2020

Vasemmalta HYTin tiedotusvastaava Mietta Lennes, järjestösihteeri Kersti Tainio ja varapuheenjohtaja Laura Kortesoja

Juttu on julkaistu HYTin blogissa maaliskuussa 2020.

Tieteentekijöiden Yhdistyspäivät järjestettiin Helsingissä 14.−15.2.2020. Yhdistyspäivillä tavattiin Tieteentekijöiden paikallisyhdistysten aktiiveja eri puolilta Suomea ja liiton väkeä sekä keskusteltiin yhdessä erityisesti jäsenpitoon ja jäsenhankintaan liittyvistä teemoista. Helsingin yliopiston tieteentekijöistä mukana olivat puheenjohtaja Tommi Kokkonen, varapuheenjohtaja Laura Kortesoja, järjestösihteeri Kersti Tainio ja tiedotusvastaava Mietta Lennes.

Yhdistyspäivät aloitettiin paikallisyhdistysten kuulumisilla ja ajankohtaisilla paikallistason asioilla. Keskustelua johtivat Tieteentekijöiden puheenjohtajistosta Maija S. Peltola ja Mikko Jakonen. Yhdistysten kuulumisissa nousi esiin esimerkiksi akateemisen työn arvostaminen yhteiskunnassa, kirjastoalan tulevaisuus, yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset sekä kansainvälisten tutkijoiden määrän lisääntyminen eri jäsenyhdistysten jäsenissä ja aktiiveissa. Yhteisessä keskustelussa syntyi ideoita, joilla tieteentekijöiden asemaa voitaisiin parantaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Yhdistyspäivät jatkuivat lauantaina työpajatyöskentelyllä, jossa yhdistystoimintaa suunniteltiin erityisesti jäsenhankinnan ja -pidon näkökulmista yhdessä eri paikallisyhdistysten edustajien sekä Tieteentekijöiden hallituksen ja toimiston kanssa. Antoisa päivä toi niin puhtia ja ideoita kuin roppakaupalla uusia aloitteita jäsenhankintaan ja ja jäsenpitoon. Tästä on hyvä jatkaa!

Laura Kortesoja

HYTin varapuheenjohtaja