TES-neuvottelu pähkinänkuoressa

Juttu on julkaistu HYTin blogissa helmikuussa 2020.

Yliopistojen työehtosopimukset irtisanottiin yhdessä muiden julkisten alojen työehtosopimusten kanssa 29.1.2020. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 31. päivään saakka, ja myös työntekijöiden velvoite työrauhasta on voimassa tähän saakka. Työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät perjantaina 7.2. Jos sopimusta ei saavuteta maaliskuun loppuun mennessä, niin olemme sopimuksettomassa tilassa. Sopimukseton tila ei tarkoita kuitenkaan sitä, että nykyiset työehdot katoaisivat, sillä vanhan sopimuksen mukaiset työehdot ovat voimassa aina siihen saakka, kunnes uusi sopimus on neuvoteltu. Sopimuksettomassa tilassa ei kuitenkaan ole työrauhavelvoitetta, ja erilaiset työtaistelutoimenpiteet ovat mahdollisia.

Koska neuvotteluosapuolet saattavat olla osalle jäsenistämme hieman vieraampia, niin avaan hieman, keitä he ovat. Neuvotteluissa meitä edustaa JUKO eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, jonka jäseniä Tieteentekijöiden liitto ja muut yliopistolla toimivat akavalaiset liitot ovat. Yliopistojen lisäksi JUKO neuvottelee kuntien, valtion ja kirkon akavalaisia aloja koskevista työehtosopimuksista. Työnantajapuolta neuvotteluissa edustaa Sivistystyönatajat eli Sivista. Sivista on Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluva yhdistys, jonka jäseniä ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset. Akavalaiset liitot ovat järjestäytyneet neuvottelujärjestöksi koska suuremman edustavuuden vuoksi yhteisellä neuvottelujärjestöllä on suurempi painoarvo neuvotteluissa kuin mitä yksittäisellä liitolla voisi olla. Luonnollisesti tämä edellyttää JUKO:n jäsenliitoilta sitä, että he ovat valmiita tukemaan toisiaan, jos neuvotteluissa ajaudutaan pattitilanteeseen.

Me Helsingin yliopiston tieteentekijöissä toivomme, että tulevat neuvottelut sujuvat hyvässä hengessä, ja sopimus saavutetaan ennen kuin nykyinen työehtosopimus raukeaa. Neuvottelujen aikana tulemme pitämään jäsenemme ajan tasalla siitä missä mennään. Yhdistyskirjeissä kerromme tuoreimmat uutiset ja niiden lisäksi tulemme julkaisemaan blogikirjoituksia, joissa käsitellään TES-neuvotteluihin liittyviä teemoja. Näistä ensimmäinen on HYT:in hallituksen jäsenen Matti Eräsaaren kirjoitus. Uutisia aiheesta jaetaan myös somekanavillamme, Facebookissa HYT – Helsingin yliopiston tieteentekijät, Twitterissä @HytHuart.

Olli-Pekka Kasurinen, HYTin varapuheenjohtaja

Väitöskirjatutkija, Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto