Information om utmarsch 6.2

Bästa medlemmar i FfÅA,

Imorgon den 6.2 kl. 14-16 deltar Forskarförbundet i Akavas utmarsch som protest mot statens planerade försvagningar i lagstiftningen gällande arbetslivet. Utmarschen berör officiellt Turun Yliopisto, Helsingfors Universitet och Tammerfors Universitet, men Forskarföreningen vid Åbo Akademi uppmuntrar sina medlemmar att delta i TY:s demonstration i den mån de har möjlighet. Observera att detta är en politisk protest och inte en strejk. För FfÅA-medlemmar gäller att var och en deltar i demonstrationen s.a.s. på sin fritid. Deltagande i demonstrationen ska inte störa arbetet.

Utmarschen “För ett bättre arbetsliv” organiseras av Turun yliopisto. Här är programmet:

14.00 Utmarsch

14.30 Samling vid Domkyrkan, processionen ordnar upp sig och går iväg.

15.00 Processionen stannar vid torget vid Wiklunds hörn

15.30 Procession kommer till Brankkis.

16.00 Utmarschen tar slut.

 

Mera info hittar ni här:

https://tieteentekijat.fi/sv/akavas-utmarsch-6-2-2024/ Forskarförbundets information om utmarschen

https://akava.fi/sv/fragor-och-svar-om-utmarschen-6-2/  Akavas information om utmarschen ”För ett bättre arbetsliv”

 

FfÅA:s styrelse