INFOBREV 4 / 2019

1. “WELCOME TO THE NEW YEAR!” MÖT STYRELSEN 15.1.2020
2. NY ORDFÖRANDE OCH STYRELSE 2020
3. FORSKARFÖRBUNDETS UNIVERSITETSTURNÉ I VASA 17.1.2020

1. “VÄLKOMMEN TILL DET NYA ÅRET!” MÖT STYRELSEN 15.1.2020

Möte för alla FfÅA:s medlemmar. Möt den nya styrelsen för FfÅA och diskutera de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. Den nya ordföranden Anna Törnroos-Remes, samt den nyvalda strejkchefen Sonja Grönblom, med vice strejkchef, Camilla Kronqvist är på plats.

15 januari kl. 17-18 på Roster Domkyrkogatan 6, i Åbo. Meddela ffaasekreterare om du är på väg senast 12.1.

2. NY ORDFÖRANDE OCH STYRELSE 2020

Vid höstmötet valdes Anna Törnroos-Remes till ny ordförande för FfÅA. Till viceordförande valdes Mika Helander, till sekreterare Mia Åkerfelt och till kassör Lotta Valve. Till övriga styrelsemedlemmar valdes Adnan Ashraf, Sonja Grönblom, Camilla Kronqvist (infoansvarig) samt suppleanterna Marie Nordström och Tanwir Ahmad.

3. FORSKARFÖRBUNDETS UNIVERSITETSTURNÉ I VASA 17.1.2020.

Akademisk frukost med självförsvar på menyn

17 januari, 2020 kl. 9:00 – 10:30

Plats: Vasa universitets huvudbyggnad (Tervahovi), Personalrestaurang Alma

Kom med och diskutera akademiska arbetsvillkor och Forskarförbundets aktiviteter i Vasa och nationellt.

Bland talarna Forskarförbundets ordförande Maija S. Peltola.

Evenemanget hålls på engelska. (Läs mer nedan.)

För den som vill delta i frukosten anmälning senast 10 January 10, 2020.

http://bit.ly/fuurt-vaasa