INFOBREV 4 / 2018

1. Kontrollera vallängden! Senast 4.10. kl. 16

2. Den nya styrelsen 2019

1. Kontrollera vallängden! Senast 4.10. kl. 16

Universitetskollegievalet stundar! Kontrollera att ditt namn finns upptaget i vallängden och skicka in ändringar senast kl. 16 idag 4.10.

Vallängden:
https://oldwww.abo.fi/personal/val2018_vallangder

2.Den nya styrelsen 2019

En ny styrelse för FfÅA för 2019 valdes på höstmötet igår.
Lotta Valve, ordf.
Camilla Kronqvist, viceordf. och informationsansvarig
Mia Åkerfelt, sekreterare
Marie Järnström, kassör
Adnan Ashraf
Sonja Grönblom
Mika Helander
Anna Törnroos-Remes
Marie Nordström, suppleant