INFOBREV 3 / 2019

1. KALLELSE TILL HÖSTMÖTE FÖR FORSKARFÖRENINGEN VID ÅBO AKADEMI

1. Kallelse till höstmöte för Forskarföreningen vid Åbo Akademi

FfÅA:s medlemmar kallas till höstmöte torsdagen den 28.11 kl 18.00 vid restaurang Tårget, Slottsgatan 3a.
ANMÄLAN: Senast 24.11 till ffaasekreterare@abo.fi, meddela om specialdieter.
Vid höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden som styrelseval, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020.
FfÅA ser gärna att representanter för alla fakulteter och olika forskarkategorier har en plats i styrelsen.
Om du känner någon som kunde tänkas lämplig för uppgiften eller själv vill delta, kontakta oss (ffaaordf@abo.fi) eller kom till höstmötet! Speciellt söker vi intresserade doktorander.