INFOBREV 3 / 2018

1. Höstmöte för Forskarföreningen vid Åbo Akademi och diskussion

1. Höstmöte för Forskarföreningen vid Åbo Akademi

FfÅA:s medlemmar kallas till höstmöte i onsdagen den 3.10 kl 18.00 vid restaurang Gustavo, Slottsgatan 1.
Vid höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden som styrelseval, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018.
FfÅA ser gärna att representanter för alla fakulteter och olika forskarkategorier har en plats i styrelsen. Om du själv känner för att få en inblick i styrelsearbetet eller om du känner någon som kunde tänkas lämplig för uppgiften kontakta oss (ffaaordf@abo.fi) eller dyk upp på höstmötet! Speciellt söker vi intresserade doktorander.Efter höstmötet följer en diskussion om stipendiaters plats i universitetets forskningsmiljö.”AUTUMN DISCUSSION: THE UNIVERSITY AS A RESEARCH COMMUNITY: WHO’S IN AND OUT?

The working life of a researcher is often fragmented, with many short term projects, and moving between employments, grant periods, and times of unemployment. What’s the situation at your faculty? Have you experienced forms of exclusion, or can you tell of sunshine stories in the way researchers who do not hold permanent positions have been included?
Come and share your experiences with other researchers at the autumn assembly. The shop stewards Mika Helander and Camilla Kronqvist, responsible for the researchers, will be present and answer questions such as; What is the difference between being employed and being on a grant? What does the union do to improve the situation of affiliated researchers?”

Alla medlemmar är välkomna! Anmälning till ffaainfo@abo.fi senast onsdag 26.9. (Middagen subventioneras av FfÅA.)