Infobrev 2 2024

1. Den nya styrelsen för FfÅA valdes vid höstmötet. Till styrelsen hör:

Ordförande: Nanuli Silagadze, nanuli.silagadze(a)abo.fi (ffaaordforande(a)abo.fi)

Vice ordförande: Catharina Walldén, catharina.wallden(a)abo.fi

Sekreterare: Mia Åkerfelt, mia.akerfelt(a)abo.fi, ffaasekreterare(a)abo.fi

Kassör: Camilla Kronqvist, camilla.kronqvist(a)abo.fi

Informationsansvarig: Ylva Gustafsson, ffaainformation(a)abo.fi

 

Ordinarie styrelselsemedlemmar

Freddy Suarez Rodriguez, freddy.suarezrodriguez(a)abo.fi

Ylva Gustafsson,  ylva.gustafsson(a)abo.fi

Renáta Sándor, renata.sandor(a)abo.fi

Andrei Morariu andrei-raoul.morariu(a)abo.fi

Karolina Andersdotter, karolina.andersdotter(a)abo.fi

Suppleant: Anna Törnroos-Remes, Anna.M.Tornroos(a)abo.fi

 

2. Kallelse till vårmöte

Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. bjuder sina medlemmar till vårmöte tisdag 19.3.2024 kl 18.00 på restaurang Hügge, Slottsgatan 3, Åbo. https://hugge.fi/ Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsberättelse samt bokslut.

FfÅA bjuder på middag och medlemmarna ombedes därför meddela om deltagande till ffaasekreterare@abo.fi senast torsdag den 14.3. Anmäl samtidigt om du har specialdieter. Det är också möjligt att få bidrag för resan till mötet för deltagare som bor utanför Åbo.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta och få en insyn i fackföreningens arbete vid ÅA!