Infobrev 1/2023

Forskarföreningen vid Åbo Akademi – FFÅA

  1. styrelsen 2023
  2. Kallelse till vårmöte

 

1. Den nya styrelsen för FfÅA valdes vid höstmötet. Till styrelsen hör:

Ordförande: Nanuli Silagadze, nanuli.silagadze(a)abo.fi

Vice ordförande: Anna Törnroos, anna.m.törnroos(a)abo.fi

Sekreterare: Mia Åkerfelt, ffaasekreterare(a)abo.fi

Kassör: Camilla Kronqvist, camilla.kronqvist(a)abo.fi

Informationsansvarig: Ylva Gustafsson, ffaainformation(a)abo.fi

Freddy Suarez Rodriguez, freddy.suarezrodriguez(a)abo.fi

Catharina Walldén, catharina.walldén(a)abo.fi

Tanwir Ahmad, tanwir.ahmad(a)abo.fi

Sonja Grönblom, sonja.gronblom(a)abo.fi

Suppleant: Mika Helander, mika.helander(a)abo.fi

 

2. Kallelse till FfÅAs vårmöte

Forskarföreningen vid Åbo Akademi r.f. bjuder sina medlemmar till vårmöte tisdag 28.3.2023 kl 18.00 på restaurang Roster, Domkyrkogatan 6. https://rosterturku.com/

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsberättelse samt bokslut.

FfÅA bjuder på middag och medlemmarna ombedes därför meddela om deltagande till ffaasekreterare(at)abo.fi senast torsdag 23.3. Anmäl samtidigt om du har specialdieter.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta och få en insyn i fackföreningens arbete vid ÅA!