Onnistunut messuseminaari Helsingissä: aiheena etätyö

Informaatioalan akateemiset ry:n messuseminaari Etätyön evoluutio – orpona työpaikalla pidettiin Helsingin kirjamessujen yhteydessä 29.10.2021.

INA oli napannut kiinni ajankohtaisesta aiheesta, etätyöstä. Tietoasiantuntijat Eila Rämö ja Kirsi Heino Aalto-yliopistosta kertoivat kokemuksiaan etätyön ja monipistetyön tekemisestä ennen koronaa ja koronan aikana. Aalto-yliopiston oppimiskeskuksessa etätöitä oli tehty jo ennen koronaa. Muutamia tehtäviä kuten kirjojen käsittelyä varten oppimiskeskukseen oli varattu kiinteitä ns. ankkuripaikkoja. Useimmat tehtävät soveltuivat kuitenkin sekä etätyöhön että monipistetyöhön.

Tietoasiantuntijat Eila Rämö ja Kirsi Heino Aalto-yliopistosta.

Korona-ajan hieman vapauduttua osa oppimiskeskuksen työntekijöistä teki mielellään suuren osan työajastaan toimistolla, jos vaikkapa kotona oli koululaisia tai eläkkeelle jäänyt puoliso. Osa työntekijöistä halusi tehdä suuren osan töistä kotona. Oppimiskeskuksessa oli jo aikaisemmin otettu käyttöön etätyökaavio, johon oli listattu etätyöhön parhaiten soveltuvat tehtävät ja toimistolle parhaiten soveltuvat tehtävät. Hyvät käytännöt ja yhteisöllisyyden muistaminen oli otettu myös mukaan kaavioon.

Aallon oppimiskeskuksen etätyömalli on 40/60 %. Eli 40 % tehdään toimistolla ja 60 % etänä.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki kertoi tuoreita tutkimustuloksia suomalaisten etätyökokemuksista. Suomi on ollut kärjessä etätöihin siirtymisessä: jopa 59 % työvoimasta siirtyi etätöihin koronan aikana. Tutkimuksen “Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen” mukaan 65 % etätyöläisistä oli pääosin tyytyväisiä etätyön tekemiseen.

Kaikki ei kuitenkaan ole ollut pelkkää auvoa. Moni etätyöläinen  on kokenut eristenyisyyttä, työuupumusta ja tylsistymistä. Eniten haasteita on ollut yksinasuvilla ja nuorilla työntekijöillä. Esihenkilöt eivät ole aina osanneet tukea riittävästi uudessa tilanteessa alaisiaan. Uusien työntekijöiden perehdytys on tuottanut haasteita.

Yhteisöllisyyden puute on kuormittanut monia. Luonnolliset lounas- ja kahvitapaamiset ovat jääneet pois. Kokoukset ovat usein asiakeskeisiä eivätkä ilmeet ja eleet välity, kun kameran käyttö ei ole usein mahdollista.

Virpi Ruohomäki suositteli Aallon mallin mukaista etätehtävistä sopimista. Yhdessä sovitut sopimukset ja käytännöt lisäävät työmotivaatiota. Uusille ehdotuksille on hyvä luoda foorumeita ja kanavia.

Molemmat esitykset innostivat yleisön kysymään ja kertomaan esimerkkejä omilta työpaikoiltaan. Kaikkialla etätyöt eivät ole vapautuneet yhtä paljon kuin Aalto-yliopiston oppimiskeskuksessa. Osa seminaarilaisista pelkäsi, että työnantaja kiristää etätyöehdot koronaa edeltävälle tasolle.

 

 

Informaatioalan akateemiset ry. – INA nettisivu