Kannanotto: Tutkimuksen vapautta ei tule vaarantaa

Helsingin Sanomat raportoi 16.11. Orpon hallituksen suunnitelmista puuttua Strategisen tutkimuksen neuvoston esitykseen vuoden 2024 tutkimusohjelmiksi. Alkuperäiseen esitykseen sisältynyt maahanmuuton yhteiskunnallisia vaikutuksia tarkasteleva ohjelma poistettiin muutosehdotuksessa kokonaan, koska se ei HS:n haastatteleman perussuomalaisten edustajan mukaan sisältänyt tarpeeksi maahanmuuton negatiivisten vaikutusten tarkastelua.

Suomalaisissa yliopistoissa työskentelevät tutkijat ovat tyypillisesti saaneet tehdä tutkimuksensa loppuun ennen kuin heiltä on vaadittu tulosten raportointia. Orpon hallituksen historiallinen päätös kääntää kuitenkin tämän totutun tutkimuksen tekotavan päälaelleen ja lähettää tutkijoille terveiset, jotka kertovat hallituksen tavoitteesta asettaa tutkimus poliittisen ohjauksen alaiseksi. Päätös osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä ja ymmärryksen puutetta tutkimuksen teosta sekä herättää kysymyksen hallituksen kyvykkyydestä hoitaa tieteeseen ja yliopistoihin liittyviä asioita.

Me Helsingin yliopiston tieteentekijöissä olemme pettyneitä hallituksen tiedepolitiikkaan. Tutkimuksen vapauteen puuttuminen on hyökkäys akateemista maailmaa vastaan ja nykyinen kehityskulku on pysäytettävä. Tällä kannanotolla haluamme myös osoittaa tukemme niille tutkijoille, jotka ovat käyttäneet aikaansa alkuperäiseen ohjelmaesitykseen sopivien hankkeiden valmisteluun. Vaadimme, että hallituksen lyhytnäköiset suunnitelmat puuttua Strategisen tutkimuksen neuvoston esitykseen perutaan heti ja alkuperäinen ohjelmaesitys hyväksytään sellaisenaan.