Yliopistonlehtoreiden uramallin valmistelussa puutteita

Photo by Neon Brand, Unsplash

Yliopistonlehtorit muodostavat Helsingin yliopistossa merkittävän henkilöstöryhmän, jolla on suuri vastuu opetuksesta, koulutusohjelmista, ohjauksesta ja tutkimuksesta. Siihen nähden lehtoreiden uralla etenemismahdollisuuksissa on parantamisen varaa: on erityisen ongelmallista, että akateeminen meritoituminen ja uralla eteneminen on käytännössä perustunut tutkimusansioihin. Tämä on asettanut opetuspainotteisissa tehtävissä toimivat eriarvoiseen asemaan tutkimuspainotteisissa tehtävissä toimivien kanssa tutkimusrahaa tai esimerkiksi professuureja haettaessa. Rehtori asettikin 31.5.2019 työryhmän kehittämään yliopistonlehtorien uramallia.

Valmisteilla on tällä hetkellä kahteen erilliseen urapolkuun perustuva malli, jossa opetus- ja tutkimusansioiden eriytymistä ei edelleenkään olla ratkaistu. HYT ja Tieteentekijöiden liitto esittävät oheisessa kannanotossa huolensa siitä, ettei uramallia kohtaan esitettyä kritiikkiä olla riittävästi huomioitu suunnittelussa eikä suunnittelun tueksi varta vasten asetetun työryhmän näkemyksiä kuunneltu riittävästi. Esitämme myös, että tuleva uramalli tulee rakentaa niin, että sekä tutkimus- että opetuspainotteisista tehtävistä on mahdollista edetä apulaisprofessoriksi. Tämä edellyttää opetusvastuiden ja muiden tehtävien jakautumista tasaisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön kesken henkilöstön etenemismahdollisuudet ja -toiveet huomioiden.

HY 11.2. klo 14-16 järjestää avoimen keskustelutilaisuuden keskustakampuksella. Tarkempi paikka varmistuu myöhemmin.

Lue koko kannanotto täältä