Forskarföreningen vid Svenska handelshögskolan rf

FFSHH styrelse 2024

Ordförande:

Sirpa Aalto

Styrelsemedlemmar:

Robert Ciuchita

Martin Fougere

Helleke Heikkinen

Amin Maghsoudi

Nikodemus Solitander