Forskarföreningen vid Svenska handelshögskolan rf

FFSHH styrelse 2023

Ordförande:

Sirpa Aalto

Styrelsemedlemmar:

Martin Fougere

Helleke Heikkinen

Amin Maghsoudi

Nikodemus Solitander