#FörEttBättreArbetsliv #ParemmanTyöelämänPuolesta 

Forskarförbundet deltar i Akavas utmarsch 6.2.2024

Akava ordnar utmarscher i huvudstadsregionen, i Åbo och i Tammerfors 6.2.2024 kl. 14–16. Utmarscherna är en politisk demonstration mot de försvagningar av arbetslagstiftningen som regeringen planerar.  

Forskarförbundet deltar i utmarscherna vid universitet på följande orter Helsingfors, Åbo och Tammerfors  

Även medlemmar som arbetar vid yrkeshögskolor, företag och organisationer kan tillsammans med medlemmar från andra Akavaförbund delta i utmarscher i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. 

Medlemmar i tjänsteförhållande deltar inte i utmarscherna. Förbundet betalar inte strejkunderstöd för demonstrationerna, men organisationens beslut om deltagande stöder medlemmarna vid eventuella problem. 

För Ett Bättre Arbetsliv -studiosänding på klockan 14–16

Studiosändigs link, klicka här. 

Utmarcherna och Akavas evenemang ’För ett bättre arbetsliv’ i Helsingfors, Tammerfors och Åbo tisdagen den 6.2.2024

Välkommen till evenemang För ett bättre arbetsliv efter utmarscherna i Helsingfors, Tammerfors och Åbo!

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig i god tid för att säkra din plats.

Evenemangen är avsedda för medlemmar i Akavas medlemsföreningar som deltar i marscherna.

UTMARSCH VID HELSINGFORS UNIVERSITET 6.2 

Och evenemanget För ett bättre arbetsliv i Helsingfors 

Utmarch vid Helsingfors universitetet

Keskusta: Ulosmarssi klo 14.00, kokoontuminen Porthanialle, josta ulosmarssi jatkuu Aleksanterinkatua pitkin Kolmen Sepän patsaalle muiden akavalaisten liittojen kanssa.

Viikki: Ulosmarssi klo 14.00, kokoontuminen EE-talolle, josta bussikuljetus Kolmen Sepän patsaalle muiden akavalaisten liittojen kanssa.  

Kumpula: Ulosmarssi klo 14.00, kokoontuminen A. I. Virtasen aukiolle, josta bussikuljetus Kolmen Sepän patsaalle muiden akavalaisten liittojen kanssa noin klo 14.30.

Ulosmarssi päättyy klo 16.00. Jos työpäiväsi päättyy ulosmarssin jälkeen, olet tervetullut jäämään seuraamaan Paremman työelämän puolesta –tilaisuutta (ks. alla). Muutoin on palattava töihin ulosmarssin jälkeen.

Evenemanget För ett bättre arbetsliv i Helsingfors 

Tisdag 6.2.2024 klockan 15.00–16.30 Gamla studenthuset, Mannerheimvägen 3, 00100 Helsingfors.  

Anteckna tidpunkten i kalendern och anmäl dig. 

Här kan du anmäla dig till evenemanget För ett bättre arbetsliv i Helsingfors senast 4.2.2024. 

UTMARSCH VID ÅBO UNIVERSITET 6.2 

Och evenemanget För ett bättre arbetsliv i Åbo

Utmarch vid Åbo universitetet

14.00 Ulosmarssit työpaikoilta

14.30 Kokoontuminen Tuomiokirkkotorille, kulkueen järjestäytyminen ja lähtö liikkeelle

15.00 Pysähdys Turun torilla, Wiklundin kulmassa

15.30 Saapuminen VPK:n talolle, jossa tervetulosanat, tunnelman nostatusta, ruokailua, muutamia haastatteluja jne.

16.00 Ulosmarssi päättyy. Jos työpäiväsi päättyy ulosmarssin jälkeen, olet tervetullut jäämään seuraamaan Paremman työelämän puolesta –tilaisuutta (ks. alla). Muutoin on palattava töihin ulosmarssin jälkeen.

Evenemanget För ett bättre arbetsliv i Åbo 

Tisdag 6.2.2024 klockan 15.30–18.15 FBK-huset i Åbo, Eskilsgatan 5, 20100 Åbo.

I programmet ingår anföranden, servering av något smått och en artist som meddelas närmare evenemanget. Dessutom har deltagarna möjlighet att följa det direktsända evenemanget Toivoa tulevaisuuden työelämään, nuorteen ääni kuuluviin (Hopp för framtidens arbetsliv, låt de ungas röst höras), som Akava och Akavas studerandemedlemmar arrangerar. Under evenemanget svarar representanter för riksdagspartierna på de ungas frågor och bemöter deras oro kring framtiden och arbetslivet. 

Här kan du anmäla dig till evenemanget För ett bättre arbetsliv i Åbo senast 4.2.2024. 

UTMARSCH VID TAMMERFORS UNIVERSITET 6.2 

Och evenemanget För ett bättre arbetsliv i Tammerfors 

Utmarch vid Tammerfors universitetet

14.00 Ulosmarssit työpaikoilta

14.15–14.30 Kokoontuminen yliopiston päätalon edessä

14.40 Marssiin lähtö: Kalevantie / Yliopistonkatu, Hatanpään valtatie, Hämeenkatu, Itsenäisyyden katu

15.15 Yhteinen kokoontuminen Tullintorin ja Pakkahuoneen välisellä aukiolla. Yhteinen siirtyminen tästä Tavara-asemalle.

15.30–16.00 ohjelmaa Tavara-asemalla

16.00 Ulosmarssi päättyy. Jos työpäiväsi päättyy ulosmarssin jälkeen, olet tervetullut jäämään seuraamaan Paremman työelämän puolesta –tilaisuutta (ks. alla). Muutoin on palattava töihin ulosmarssin jälkeen.

Evenemanget För ett bättre arbetsliv i Tammerfors 

Tisdag 6.2.2024 klockan 15.30–18.15 Tavara-asema, Ratapihankatu 33, 33100 Tammerfors.

I programmet ingår anföranden, servering av något smått och en artist som meddelas närmare evenemanget. Dessutom har deltagarna möjlighet att följa det direktsända evenemanget Toivoa tulevaisuuden työelämään, nuorteen ääni kuuluviin (Hopp för framtidens arbetsliv, låt de ungas röst höras), som Akava och Akavas studerandemedlemmar arrangerar. Under en paneldiskussion svarar representanter för riksdagspartierna på de ungas frågor och bemöter deras oro kring framtiden och arbetslivet. 

Här kan du anmäla dig till evenemanget För ett bättre arbetsliv i Tammerfors senast 4.2.2024 

Vanliga frågor

Klicka på en fråga för att öppna svaret.

1. Vad handlar det om?

Arbetsmarknadscentralorganisationen Akavas styrelse beslutade vid sitt möte den 19 januari att vidta politiska stridsåtgärder som samordnas av Akava, det vill säga en utmarsch den 6 februari 2024 kl. 14. Utmarschen avslutas kl. 16.

Följande medlemsorganisationer deltar i utmarscherna: Agronomförbundet, Akavas Specialorganisationer, Akavas sjukskötare och Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Ingenjörsförbundet, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen, Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, Finlands Farmaciförbund, Finlands Läkarförbund, Finlands Psykologförbund, Finlands Talterapeutförbund, Finlands Företagshälsovårdareförbund, Finlands Arbetshälsovårdarförbund, Forskarförbundet, Tradenomit och Högskoleutbildade samhällsvetare.

2. Vem gäller utmarschen 6.2?

Utmarschen gäller medlemmar i Akavas ovannämnda medlemsorganisationer med arbetsavtalsförhållande inom den offentliga och privata sektorn i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda), Tammerfors och Åbo samt eventuellt på andra orter. Åtgärden gäller också studentmedlemmar i de berörda medlemsorganisationerna på ovannämnda orter.

Medlemsorganisationernas förvaltningar har fattat organisationsbeslut om deltagande i den politiska demonstrationen och skyddar de anställda i arbetsavtalsförhållande på utmarschorterna mot personliga påföljder.

3. Vad är politiska stridsåtgärder?

Det är fråga om stridsåtgärder som förbundet har beslutat om och utmarschen är en kortvarig utrymning av arbetsplatsen. Politiska stridsåtgärder kan också kallas politiska demonstrationer eller strejker. De är inte riktade mot gällande kollektivavtal eller anställningsvillkor.

Var och en har rätt att uttrycka sin åsikt. En politisk demonstration är en åtgärd som skyddas av grundlagen och som syftar till att påverka det samhälleliga beslutsfattandet. Demonstrationen kan riktas till exempel mot regeringens eller riksdagens beslut. Den utmarsch som nu ska genomföras är riktad mot regeringens åtgärder.

4. Varför genomförs politiska stridsåtgärder? Varför ordnas utmarschen?

Genom politiska stridsåtgärder motsätter sig Akava en del av regeringens åtgärder som gäller arbetslivet. Akava har lagt fram sitt eget motiverade lösningsförslag för regeringen, men regeringen har inte noterat eller besvarat det. Akava har också upprepade gånger vädjat till regeringen att inleda förhandlingar. Akava vill inte att arbetsmarknadsmodellen ska regleras i lag och den sektorsvisa löneutvecklingen därmed fjättras. Centralorganisationen kritiserar också att rätten till stridsåtgärder begränsas, att tidsbundna anställningsförhållanden ingås utan grund och att personlig uppsägning underlättas. Enligt Akava borde regeringen också ompröva beslutet att ingen lön ska betalas för den första sjukdagen och slopandet av vuxenutbildningsstödet.

5. Utmarschen genomförs på följande orter:

I huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda), Tammerfors, Åbo och eventuellt på andra orter.

6. Vem har rätt att delta i demonstrationen?

En politisk demonstration är en grundläggande rättighet för alla, men var och en bestämmer själv om hen ska delta.

7. Gäller demonstrationen personer som inte är med i facket?

Jo, det gör den. Alla kan delta i en politisk demonstration oavsett facklig organisation.

8. Vem kan delta i utmarscherna på de ovannämnda orterna?

Medlemmar i de ovannämnda medlemsorganisationerna som har arbetsavtalsförhållande kan delta i utmarscherna i enlighet med organisationens beslut. Genom beslut av organisationen har medlemsorganisationerna preciserat och avgränsat de medlemmar som kan delta i demonstrationen (utmarschen). För personer med tjänsteförhållande är den politiska demonstrationen olaglig, så de kan inte delta i utmarscherna.

9. Vem arbetar i tjänsteförhållande? 

Tjänsteförhållande och anställningsförhållande är två anställningsformer. Tjänsteförhållanden gäller för uppgifter inom den offentliga sektorn som omfattar utövning av offentlig makt. Det är inte möjligt att arbeta i tjänsteförhållande i uppgifter inom den privata sektorn. De största skillnaderna mellan ett tjänsteförhållande och ett anställningsförhållande är tjänstemannaansvaret samt tjänstemannens omfattande skyldigheter.  

Universitetens personal arbetar i anställningsförhållanden. De som arbetar inom den offentliga sektorn, till exempel vid forskningsinstitut, har däremot ofta tjänsteförhållande. 

10. Varför kan inte personer i tjänsteförhållanden delta i utmarschen?

I tjänstemannalagstiftningen begränsas tjänstemäns och tjänsteinnehavares rätt till stridsåtgärder. Om personer i tjänsteförhållande deltar i utmarschen och demonstrationen är det frågan om en stridsåtgärd som strider mot lag och som kan leda till att arbetsdomstolen utfärdar strejkböter. 

11. Jag är inte säker på om jag kan delta i demonstrationen.

I princip kan alla som har arbetsavtal delta i demonstrationen. Personer med tjänsteavtal kan inte delta. Om du är osäker, kontakta ditt eget fackförbund.

12. Får jag lön om jag är borta från arbetet på grund av demonstrationen?

Arbetsgivaren kan innehålla lönen under tiden för deltagande i demonstrationen.

Akavas medlemsorganisationer har beslutat att inte betala strejkunderstöd för den tid utmarschen pågår.

13. Måste man delta i utmarschen?

En medlem behöver inte delta. Det är frivilligt att delta i en politisk demonstration mot regeringens arbetslivsåtgärder.

14. Kan arbetsgivaren förbjuda mig att delta?

Arbetsgivaren kan inte förbjuda arbetstagare i arbetsavtalsförhållande att delta.

När det gäller personer med tjänsteavtal kan arbetsgivaren förbjuda deltagande, eftersom det är olagligt för tjänstemän att delta i politiska demonstrationer. Enligt tjänstemannalagstiftningen har en tjänsteman inte rätt att delta i en politisk demonstration.

Arbetsgivaren får till exempel inte sammanställa förteckningar över personer som deltar i demonstrationen.

15. Måste jag informera arbetsgivaren i förväg om jag deltar?

Demonstrationen riktar sig inte mot arbetsgivaren, utan är politisk. Därmed behöver man inte berätta att man deltar, eftersom de politiska stridsåtgärderna inte omfattas av skyldigheten att förhandsanmäla.

16. Min arbetsgivare förbjuder mig att delta med hänvisning till säkerhet, nödarbete eller skyddsarbete. Vad ska jag göra?

Utmarschen ska inte äventyra någons liv eller säkerhet. Sådana uppgifter som den här demonstrationen kan påverka utförs också under utmarschen. Det finns många branscher där det inte finns något arbete som ska betraktas som nöd- eller skyddsarbete, och arbetsgivaren kan därför inte använda detta som orsak till ett förbud. Det lönar sig dock att på förhand informera arbetsgivaren om att man deltar i demonstrationen, så att andra arrangemang vid behov kan införas på arbetsplatsen under demonstrationen. Arbetsgivaren kan inte med åberopande av sin rätt till arbetsledning förbjuda någon att delta i demonstrationen.

17. Kan deltagandet få konsekvenser?

Demonstrationen är laglig och man har därmed rätt att delta. Din arbetsgivare kan inte förbjuda dig att delta eller straffa dig för att du deltar.

Den enda möjliga konsekvensen kan vara att din lön dras in för tiden för utmarschen. Det är olagligt för arbetsgivaren att vidta andra åtgärder mot dig.

Arbetsgivaren kan inte införa några som helst sanktioner mot en enskild arbetstagare i arbetsavtalsförhållande som under arbetstid deltar i en politisk demonstration som fackförbundet har beslutat om. Arbetsgivaren får inte ens hota med sanktioner. Om du hotas med påföljder, kontakta då ditt eget förbund.

18. Utmarschen är mitt under mitt arbetsskift. Ska jag gå tillbaka till min arbetsplats genast kl. 16.00 när utmarschen är slut?

I princip måste arbetet återupptas så fort det är möjligt efter det att demonstrationen har upphört.

Den tid du är borta från arbetet beror på hur lång tid det tar för dig att delta. Om du har längre väg till platsen har du också restid.

19. Kan en chef delta i utmarschen även om hen är företrädare för arbetsgivaren?

Ja, det kan hen.

20. Men om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk innan utmarschen börjar, ska du också få lön för sjukdomstid under tiden för utmarschen. Lämna då omedelbart in läkarintyg eller liknande till din arbetsgivare.

21. Hur kommer jag till platsen för demonstrationen?

Om du inte kan komma till platsen, kan du visa ditt stöd genom att delta i debatten om ämnet på sociala medier och dela inlägg om demonstrationen.

22. Jag arbetar inte vid universiteten i Helsingfors, Åbo eller Tammerfors. Kan jag delta i utmarschen på en annan arbetsplats?

Medlemmar som arbetar vid yrkeshögskolor, företag och organisationer kan delta i utmarscherna i Helsingfors, Åbo och Tammerfors tillsammans med medlemmar i andra Akavaförbund.  

23. Varför har deltagandet begränsats till Helsingfors, Åbo och Tammerfors?

Vid sitt möte 19.1.2024 beslutade Akavas styrelse att Akava samordnar en politisk stridsåtgärd. Utmarscherna från arbetsplatserna sker den 6 februari kl. 14–16 i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors.  

Forskarförbundets styrelse har därför beslutat att medlemmarnas deltagande koncentreras särskilt till universitet i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Också medlemmar som arbetar vid yrkeshögskolor, företag och organisationer kan tillsammans med medlemmar från andra Akavaförbund delta i utmarscher i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.  

Forskarförbundets föreningar kan arrangera kringevenemang på andra orter. Kringevenemang som ordnas på andra orter utgör inte en del av de politiska stridsåtgärderna. De som deltar i kringevenemang ska enbart göra det på egen tid och utan att avbryta sitt arbete. Nedan på webbsidan hittar du eventuella kringevenemang på andra orter. Du kan även kontakta din förening. Kontaktuppgifterna finns på vår webbplats 

24. Jag arbetar på distans. Hur kan jag delta i utmarschen i distansarbete?

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar som arbetar vid universitet i Helsingfors, Åbo och Tammerfors att arbeta på campus den dagen för att kunna delta i utmarschen kl. 14–16.  

Om du ändå är tvungen att arbeta på distans, kan du dela med dig av dina tankar om regeringens planer på försämringar i arbetslivet på sociala medier med hashtaggen #FörEttBättreArbetsliv. Du kan också tagga Forskarförbundet, så delar vi ditt inlägg. 

25. Jag borde undervisa medan utmarschen pågår, kan jag delta i utmarschen? 

Du kan delta i utmarschen även om den sammanfaller med undervisningen. Om undervisningen fortsätter efter kl. 16 när utmarschen tar slut, ska du återgå till arbetet för att slutföra undervisningen. I princip måste arbetet återupptas så fort det är möjligt efter att demonstrationen har upphört.  

Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att undervisa medan utmarschen pågår.