Kannanotto koskien tilankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa Helsingin yliopistossa 26.4.2018

Rehtori Jukka Kola
Henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi
Hallintojohtaja Esa Hämäläinen
Hallintopäällikkö Varpu Myllyniemi
Toimitilajohtaja Teppo Salmikivi
Keskustakampuksen kehittämispäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto

Helsingin yliopisto järjesti 12.4. tilaisuuden Metsätalossa, jonka piti olla keskustelutilaisuus humanistisen tiedekunnan toimitilojen muuttamiseksi ja supistamiseksi erityisesti Topelian korttelissa. Siitä kuitenkin tuli pelkkä tiedotustilaisuus, jossa tiloista vastaavat tahot kertoivat, mitä olivat jo päättäneet.

Helsingin yliopiston tieteentekijät r.y. – Forskarföreningen vid Helsingfors universitet r.f. (HYT) edustaa suurta osaa niistä työntekijöistä, joiden työoloihin nämä ilmoitusasiat hyvin konkreettisesti vaikuttavat. Prosessi, jolla tiloja on ryhdytty muuttamaan, koetaan epäonnistuneeksi eikä se kuvasta vuorovaikutteisen hyvän tavan mukaista henkilöstöpolitiikkaa. Erityisesti tiedotus ja mahdollisuus yhteistyöhön ovat ohitettu henkilöstön näkökulmasta.

Tilakeskustelu koskettaa kokonaisuudessaan Topeliassa toimivia tieteenaloja tai yksiköitä, joista osalle ei lähetetty kutsua keskustelutilaisuuteen. Topeliassa ovat myös järjestäytyneet sellaiset tieteenalat, joita johdetaan kahden tiedekunnan taholta. Tätä erityishuomiota ei ollut otettu huomioon. Tilajärjestelyt eivät myöskään koske pelkästään työsuhteessa olevia, vaan niiden kohteina on hyvin paljon apurahoilla työskenteleviä. Heitä ei keskustelu-/tiedotustilaisuuteen ollut kutsuttu.

Osaltaan ilmoitusluontoisesti välitetyt suunnitelmat koetaan tällä hetkellä myös epäonnistuneiksi: niissä ei ole otettu huomioon niitä ihmisiä, joiden tulisi uusituissa tiloissa työskennellä. Henkilöstön tarpeiden tulisi olla ensimmäinen lähtökohta suunnittelulle, ei jotakin mistä voidaan ensimmäiseksi tinkiä. Tällainen ylimielisyys työnkuvaa sanelevassa tilasuunnittelussa, mielikuva mikä välittyi keskustelutilaisuuden perusteella, on loukkaavaa eikä sitä voi mitenkään perustella.

Kuluneen vuoden aikana yliopiston johto on monella suulla kiiruhtanut kertomaan, että yliopistoa kehitetään “yhdessä”. Yliopistoyhteisön jäseniin ei silti luoteta edes omien työskentelyolosuhteidensa asiantuntijoina, vaikka kyse on niinkin konkreettisista asioista kuin kirjahyllyjen koko, opintojen ohjaus tai tutkimuksen kannalta relevantit tutkimusyhteisöt. Taustalla vaikuttava oletus, jonka mukaan yliopistolaisia ei pidä päästää osallistumaan päätöksiin, joita tehdään tilakustannusten tai laskelmien ehdoilla, rajaa kuitenkin henkilöstön ulos jokseenkin kaikesta nyky-yliopistolla tehtävästä päätöksenteosta.

HYT ry ja HYVÄT ry (Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat ry.) esittävät paheksuntansa tilakysymystä koskevaa päätöksentekoprosessia ja tiedotusta kohtaan ja esittävät, että kaiken yhteisen päätöksenteon tulee alkaa niistä ihmisistä, joita päätökset lopulta koskevat. Lisäksi henkilöstön työn kannalta on ensisijaista, että muutosprosessit tehdään yhteistyössä eikä tiedotuksessa ole epäselvyyksiä.
Helsingissä, 26.4.2018

Helsingin yliopiston tieteentekijät r.y.
Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat r.y.

EDIT 30.4.2018: HYT on saanut Humanistisen tiekekunnan vastauksen Topelian tilajärjestelykannanottoon.