OYA:n matka-avustukset vuodelle 2020 (uusi kierros)

Oulun yliopiston akateemiset, OYA ry. julistaa jäsenilleen haettavaksi matka-avustuksia vuoden 2020 aikana tehtävien koti- ja ulkomaisten tieteellisten kokousten kuluihin. Uusi hakukierros järjestetään, koska koronapandemia on sotkenut alkuvuoden konferenssijärjestelyitä ja muuttanut niiden aikatauluja.

Matka voi olla kuluvana vuonna jo toteutunut tai loppuvuoden 2020 aikana tehtävä. Avustukset myönnetään osallistumis- ja matkakulujen kattamiseen. Maksut suoritetaan kuitteja vastaan ja kuittien kopiot käyvät todisteeksi matkasta. Hakijalta edellytetään aktiivista kokoukseen osallistumista (esitelmä, posteri tms.). Lisäksi otetaan huomioon yhdistyksen hakijalle aiempina vuosina myöntämät matka-avustukset. Hakija voi saada matka-avustusta enintään kolmena peräkkäisenä vuotena.

Vuonna 2020 myönnettävien avustusten kokonaissumma noudattaa edellisvuosien tasoa. Avustuksen suuruus hakijaa kohti riippuu matkakohteesta ja hakijamäärästä. Suomeen, Pohjoismaihin ja Baltiaan suuntautuviin matkoihin tai etäkonferensseihin matka-avustusta myönnetään enintään 250 € ja muihin maihin enintään 350 €. Vuonna 2019 suurin avustus oli 350€. Huom! Matkustuksen tulee tapahtua kulloinkin voimassa olevan kansallisen korona-ohjeistuksen mukaisesti.

Oulun yliopiston akateemiset, OYA ry:n hallitukselle osoitetut hakemukset tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille sähköpostilla: sirpa.aalto[at]oulu.fi  viimeistään 30.9.2020. Hakemuksesta tulee ilmetä avustuksen käyttötarkoitus ja arvio matkan kustannuksista sekä selvitys muusta matkaa varten saatavasta rahoituksesta. Avustushakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja saajille ilmoitetaan asiasta sähköpostilla. Matka-avustus tulee käyttää hakuvuoden aikana.