OUTI ry:n excursio Tieteentekijäpäiville Helsinkiin / OUTI ry excursion to FUURT Days

 

Tieteentekijöiden liiton Tieteentekijäpäivät järjestetään 5.5 Helsingissä. Taatakseen yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuden tapahtumaan, OUTI ry tukee jäsentensä matkoja ja järjestää edeltävänä päivänä yhteisen excursion Tieteentekijäpäiville Oulusta 4.5.

FUURT Days are organized on 5.5. in Helsinki. OUTI will organize an excursion to the FUURT Days from Oulu on the previous day 4.5.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja rekisteröityminen OUTI ry:n excursiolle löytyvät oheisesta lomakkeesta: https://forms.office.com/e/JVQLRqwNiH

Detailed instructions and registration to the OUTI ry excursion can be found from the following form: https://forms.office.com/e/JVQLRqwNiH

OUTI ry tukee jäsenien matka ja majoituskustannuksia, toteutuneiden kulujen mukaan kuitteja vastaan, maksimissaan 100 € majoitukseen 4.-5.5. ja 50 € paluumatkaan. Jos et pysty hyödyntämään menomatkalle varattua junaa, voit saada siihen myös max 50 € tukea.

OUTI ry will support its members travel and accomodation costs, based on real costs with receipts, maximum of 100 € for accomodation on 4.-5.5. and 50 € for return trip. If you cannot take advantage of the joint train cabinet from Oulu on 4.5., you can also get max 50 € support for that.

 

Alustava aikataulu/Preliminary timetable:

Torstai 4.5. / Thursday 4.5.
7.49-13.35: junakabinetti varattu Oulu-Helsinki / a train cabinet has been reserved for Oulu-Helsinki
14.00: Check-in hotelliin / Check-in to hotel
16.00: Iltapäiväexcursio / Afternoon Excursion
19.00: Illallinen (omakustanteinen) / Dinner (self-paid)

Perjantai 5.5. / Friday 5.5.
11.00-18.00: Tieteentekijäpäivät / FUURT days (https://tieteentekijat.fi/ilmoittautuminen-tieteentekijapaivaan-avattu/)
19.00-21.00: Illallinen (omakustanteinen) / Dinner (self-paid)

 

Muista ilmoittautua Tieteentekijäpäiville myös liiton kautta. Ilmoittautuminen Tieteentekijäpäiville tapahtuu oheisen linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/Tieteentekijapaiva

Remember to register to FUURT days also through the union. Registration is done through the following link: https://www.lyyti.fi/reg/Tieteentekijapaiva