Muutosneuvottelut alleviivaavat yliopiston tarvetta tehdä koko yliopistoa koskeva talouden korjaussuunnitelma

Oulun yliopiston tieteentekijät (OUTI) on huolissaan Oulun yliopiston muutosneuvotteluista ja laajemman tason pitkäjänteisen taloudenhoidon haasteista.

Talousahdinko on näkynyt ympäri yliopistoa, mutta henkilöstölle on jäänyt lopulta epäselväksi, miten muutosneuvotteluihin on ajauduttu. Kustannussäästöjen realisoituminen on koettu epäselväksi, jos jäljelle jääviä työtehtäviä valuu muiden yksiköiden tai tiedekuntien tehtäväksi. Myös yliopiston tulos voi kärsiä henkilöstövajeesta ja muutosneuvotteluiden tuomista haasteista. Kannatamme toiminnan kehittämiseen, mutta irtisanomiset eivät sitä tee, etenkään kun ympäri yliopistoa kärsitään akuutista työntekijäresurssien pulasta. Neuvotteluiden yhteydessä kantautuneet viestit, joiden mukaan myönnettyjä ulkopuolisia rahoituksia pitää jättää käyttämättä, kuulostavat erittäin huolestuttavilta ja täysin tavoiteltavien kustannussäästöjen vastaisilta.

Yliopiston talous sekä perustehtävien, tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen, tulos riippuu monista asioista. Oulun yliopiston sisäistä rahoitusmallia ohjaavat vahvasti OKM:n indikaattorit, joka voi sinänsä perustellusti tuoda tulosta enemmän tulosta tehneiden käyttöön, mutta on kuitenkin tunnetusti epätasapuolinen eri alojen ja toimien suhteen. On myös paikoin epäselvää, miten palvelu- ym. yksiköiden resursointi suhteutuu muuhun sisäiseen rahanjakoon tai toiminnan suunnitteluun. Herää vahvasti kysymys, joutuuko nykymallissa yksittäiset yksiköt kantamaan liian suuren vastuun OKM:n mallin valuvioista ja vaihteluista. Yliopiston pitää vahvemmin puolustaa omia työntekijöitään ja yksiköitään näiltä ongelmilta ja epävarmuuksilta eikä vahvistaa niitä.

Kritisoimme Oulun yliopiston valikoivaa uutisointia taloustilanteesta. Muutosneuvotteluista tiedottamisen yhteydessä yliopisto nosti viestinnässään kärjeksi -38 miljoonan euron kokonaistappion vuodelta 2022, vaikka aiempina vuosina kymmenien miljoonien sijoitustuottoja on jätetty huomiotta viestinnässä. On totta, että vuonna 2022 kulut nousivat merkittävästi ja myös sijoitustuotot heikentyivät, mutta se ei yksistään kerro yliopiston taloudellisesta tilanteesta. Vuosien 2018–2022 kokonaistulos on heikosta viimeisestä vuodesta huolimatta kokonaisuutena positiivinen, vaikka luonnollisesti kehityssuunta ja maailmantilanne aiheuttaa huolta. Kuitenkin samaan aikaan on tiedossa myös, että TKI-rahoituslaki vaikuttanee positiivisesti myös yliopistojen talouteen.

Taulukko 1: Oulun yliopiston kulut ja tulokset vuosina 2018-2022. Lähde: Vipunen

Oulun yliopiston tieteentekijät toivovat, että muutosneuvotteluidenkin yhteydessäkin ilmoitettuun pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmaan osallistetaan kattavasti myös henkilöstöä, siihen panostetaan huolella ja sitä hyödynnetään takaamaan yliopistolaisille vakaampia työsuhteita ja työoloja.

Oulun yliopiston tieteentekijät (OUTI) ry

Yhteyshenkilö/lisätiedot:
Pauli Väisänen, puheenjohtaja, OUTI ry
pauli.vaisanen(at)oulu.fi

Tieteentekijöiden liitto tukee jäseniään muutosneuvotteluiden keskellä ja mahdollisen irtisanomistilanteen kohdatessa. Lue lisää esim. Miten toimin irtisanomistilanteessa?